Regeringen og KL enige om at videreføre IGU'en

KORT NYT25. FEB 2019 11.45

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om at forlænge aftalen om integrationsgrunduddannelsen (IGU) med tre år frem til 2022, og derfor skal aftalen en tur forbi Folketinget. IGU-ordningen, som skal give flygtninge og familiesammenførte over 18 år og under 40 år lettere adgang til arbejdsmarkedet, ville ellers være udløbet i juni i år.

Et IGU-forløb varer to år og kombinerer 20 ugers skoleundervisning og et lønnet praktikophold i en virksomhed ud fra tanken om, at det medvirker til bedre integration og varige jobs. Indtil videre er der registreret 1.890 IGU-aftaler fordelt på 94 kommuner i de knap tre år, ordningen allerede har eksisteret, og de giver anledning til et par justeringer:

- Vi havde gerne set, at ordningens aldersgrænse blev lempet, og at ordningen udvides til at omfatte flere målgrupper, så endnu flere kan få gavn af den. Derfor ønsker vi at se på afgrænsningen, når IGU'en evalueres frem mod 2022, siger formand for KL, Jacob Bundsgaard (S).

eo

Læs hele aftalen her

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt