50 mio. kr. skal nu udvikle lokal turisme
Med færgen til Lyø.
Foto: Louise Koustrup, Ritzau Scanpix

50 mio. kr. skal nu udvikle lokal turisme

De nye destinationsselskaber og andre turismeaktører kan ansøge Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.
25. FEB 2019 9.16

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse åbner nu en pulje på 50 mio. kr., hvoraf 40 mio. kr. er målrettet destinationsselskaber.

Midlerne skal støtte projekter inden for rammerne af den nationale strategi for dansk turisme. Endvidere skal midlerne støtte konsolideringen af den kommunale turismefremme i 15-25 destinationsselskaber.   

Puljen skal støtte projekter, der falder inden for tre indsatsområder: 

  • Udviklingen af stærke og attraktive destinationer med attraktive overnatningsmuligheder, gode spisemuligheder og en bred vifte af oplevelsestilbud, som kan matche turisternes efterspørgsel.
  • Udviklingen af kvalitetsoplevelser til turisterne, så kvalitet og pris matcher, fx i form af lokale samarbejder om turistoplevelser af høj kvalitet og udnyttelse af potentialet i oplevelsesøkonomien, fx store sports- og kulturbegivenheder.
  • Understøtte en mere effektiv markedsføring målrettet relevante målgrupper.

Fakta om puljen til lokale og tværgående turismeprojekter

Puljen til lokale og tværgående turismeprojekter udmøntes som følger:

  • 40 mio. kr., der kun kan søges af destinationsselskaber.
  • 10 mio. kr., der kan søges af en bredere aktørkreds til projekter inden for lokal og tværgående turismeudvikling, herunder blandt andet destinationsudvikling i ø-kommuner.
  • Projekter inden for turismens tre forretningsområder, dvs. kyst- og naturturisme, storbyturisme og erhvervs- og mødeturisme, kan støttes.
  • Geografisk kan projekter gennemføres inden for en enkelt eller på tværs af flere destinationer.

Læs mere om puljen.

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev