A2B overtager Helsingørs sprogundervisning

KORT NYT20. FEB 2019 9.47

HELSINGØR: Danskundervisning til udlændinge har netop været i udbud i Helsingør Kommune, hvor firmaet A2B overtager opgaven fra Sprogskolen Nordsjælland, oplyser kommunen. Her forventes det at spare op mod 16 mio. kr. over de kommende seks år, hvis forventningerne til tilgangen af flygtninge og familiesammenførte holder stik.  

Helsingør Kommune fik i alt seks tilbud – og valgte altså A2B. A2B har som mål for deres sprogcentre, at kandidaterne lærer dansk og samtidig – gennem erhvervsrettede aktiviteter – bliver flyttet mod arbejde eller uddannelse, så de kan blive selvforsørgende.

Besparelsen på danskundervisningen er beregnet pr. undervisningsforløb. Det betyder, at den store besparelse ikke skyldes, at antallet af udlændinge, der skal undervises, falder. Den samlede besparelse er på 26 mio. kr. Cirka 16 mio. kr. er den kommunale besparelse, mens resten af besparelsen går til staten, da udgiften til sprogundervisning er delt mellem kommune og stat.

ka

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt