Sagsbehandlingstider stiger svagt i tid med nye regler

Kommunerne overholder aftalte servicemål for miljøgodkendelser og går en smule over i byggesager.

En ny opgørelse fra KL af kommunernes sagsbehandlingstider for 2018 viser, at sagsbehandlingstiderne for miljøgodkendelser af virksomheder ligger inden for de aftalte servicemål.

For Bilag 1-virksomheder, som vurderes at have væsentlig risiko for at forurene miljøet, er sagsbehandlingstiden steget fra 107 til 112 dage. For bilag 2-virksomheder, som er produktionsvirksomheder, der kan forurene miljøet, er sagsbehandlingstiden uændret på 83 dage. Servicemålene på hhv. 200 og 130 dage er overholdt.

For byggesagerne bevæger landsgennemsnittet for tre ud af fem kategorier sig en smule over servicemålene. Der er tale om en forlænget sagsbehandlingstid på to til fem dage for simple konstruktioner, industri- og lagerbygninger samt etagebyggeri og erhverv. Samtidig er det antal sager, der ligger inden for servicemål faldet fra 70 til 67 pct. siden sidste opgørelse.

'Flot arbejde'
For simple konstruktioner er antallet af ansøgninger steget med 25 pct. ift. 2017. For de erhvervsrettede byggerier er antallet af ansøgninger på landsplan faldet med 18 pct. siden 2017. Til gengæld er det ofte store og komplekse byggerier, der søges om. Byggerier, som fx kræver selvstændig infrastruktur og vejanlæg eller har meget komplicerede brandforhold, hvor der også skal indhentes godkendelse hos andre myndigheder.

Stigningen i antallet af ansøgninger sker samtidigt med, at kommunerne er i gang med at implementere et helt nyt regelsæt på byggesagsområdet, som giver en del merarbejde, lyder det fra KL. Usikkerhed om de nye regler både hos borgere og virksomheder øger kravene til kommunernes vejledningsindsats og giver også flere tilbageløb på en ansøgning, inden den kan afgøres.

- Det er klart, at det koster lidt på sagsbehandlingstiden. Og selvom arbejdsmarkedet for erfarne byggesagsbehandlere er presset i kommunerne, lykkedes det alligevel kommunerne stort set at holde sagsbehandlingstiderne, så borgere og virksomheder kan komme videre med deres projekter. Det er flot arbejde, siger formand for KL’s Miljø- og Forsyningsudvalg Jacob Bjerregaard (S).

 

ka

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt