Hedensteds borgere skal bedre hjem fra sygehuset

KORT NYT18. FEB 2019 10.30

HEDENSTED: Når borgere i Hedensted Kommune efter mandag den 4. marts kommer hjem fra sygehuset og er behandlings- eller plejekrævende, kan sygehuset henvise dem til et nyoprettet 'Kom godt hjem'-team. Det oplyser kommunen.

Teamet består af lederen, sygeplejerske Lone Bockhoff, en visitator, en sygeplejerske og en ergoterapeut, og det er oprettet, da Hedensted på fod med andre kommuner oplever, at borgerne kommer hurtigere hjem efter indlæggelser på sygehusene. Det stiller større krav til borgerens hjemkommune.

Og i Hedensted griber man det altså an ved at lave et team på tværs af afdelinger for at undgå, at der er mange fagpersoner og afdelinger i kontakt med den samme borger. I andre kommuner specialuddannes der eksempelvis sygeplejersker til den mere krævende pleje af nyudskrevne borgere.

ibs

18. februar: Rettet i første afsnit, hvor det først fremgik, at borgeren selv skulle henvende sig til det nye team.

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt