Skive skal fjerne ulovligt opsat gelænder ved gravhøj - igen
Bette Jenses Hyw på Fur.
Foto: Visit Fur

Skive skal fjerne ulovligt opsat gelænder ved gravhøj - igen

Statslige styrelser siger nej til et skæmmende trægelænder ved trappen op til Bette Jenses Hyw på Fur. Lokale borgere er parate til at sætte det op igen.

SKIVE: Både Slots- og Naturstyrelsen samt Miljø- og Fødevareklagenævnet har nu forholdt sig til det: Et trægelænder langs en trappe op til det højeste punkt på Fur, Bette Jenses Hyw. Og konklusionen er, at gelænderet skal væk.

Sagen er bare den, at lokale borgere allerede én gang har sat gelænderet op, efter at Skive Kommune måtte fjerne det på ordre fra en statslig myndighed. Og ifølge TV Midt-Vest er de lokale klar til at gøre det igen - for at hjælpe gangbesværede med at komme op og nyde udsigten ud over øen.

I 2011 konstaterede det lokale museum ifølge en officiel sagsgennemgang, at der uden tilladelse var etableret en trætrappe med gelænder hele vejen op. I januar 2013 påbød den daværende Kulturstyrelse at fjerne trappen fra fortidsmindet. I marts 2013 søgte kommunen dispensation og fik i september et ja til at bevare trappen, men nej til gelænderet.

'Amtet gjorde det'
Skive klagede over den afgørelse, og fik i oktober 2014 en stadfæstelse fra Natur- og Miljøklagenævnet, hvor formandens stemme blev udslagsgivende, da fem ud af ti medlemmer ikke syntes, at der var særlig grunde til at fravige den almindelige restriktive praksis på fortidsminder. Så kommunen rettede ind og fjernede gelænderet.

I juli 2017 blev Slots- og Kulturstyrelsen via pressen opmærksom på, at der var sat et gelænder op igen og gav samme dag kommunen en frist til den 1. september til at få det fjernet. I august søgte kommunen igen i Slots- og Kulturstyrelsen om at bevare gelænderet - nu begrundet med, at der kommer så mange besøgende - 150.000 om året - der uden gelænder vil beskadige gravhøjen endnu mere, fordi de så bare vil gå ved siden af de glatte trin.

Styrelsen afslog og holdt sig til, at det markante gelænder skæmmer, at det 'hindrer den kulturhistoriske forståelse af fortidsmindet' - og at man også kan nyde udsigten fra foden af højen. Endelig peger styrelsen på, at velbesøgte gravhøje som vikingehøjene i Jelling heller ikke har et gelænder.

Fra sin side har kommunen senest forgæves peget på, at det faktisk var Viborg Amt, der i sin tid byggede trappen for at beskytte gravhøjen mod slid.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har nu slået fast, at nævnsafgørelsen fra 2014 stadig gælder: Gelænderet skal væk, og kommunen skal sørge for det.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt