It-direktør vil fraråde skjult kamera efter undercover-kritik

Kommunalt ansatte i Nyborg og Varde er flere gange blevet filmet i det skjulte, når it-firma har udført undercover-kontroltjek af datasikkerheden. Men det vil it-firmaet bag fremover fraråde.
8. FEB 2019 15.16

It-sikkerhedsfirmaet Prueba Cybersecurity vil fremover fraråde sine kunder brugen af skjult kamera, når kommuner og virksomheder bestiller firmaet til at gå undercover for at tjekke datasikkerheden.

Det sker, efter at flere kommuner og eksperter har rejst hård kritik af de arbejdsmetoder, som it-firmaet har anvendt under de hemmelige datasikkerhedstjek.

Særligt Nyborg Kommune er blevet kritiseret for at bestille firmaet til at lave et undercover-tjek hos 4kløverskolen. Under besøget forsøgte en medarbejder ifølge DR at lokke personfølsomme oplysninger ud af en skoleleder ved hjælp af et falsk id-kort.

Altsammen blev - efter bestilling af kommunen - filmet med skjult kamera, og efterfølgende blev skolelederen sygemeldt som en direkte konsekvens af besøget.

Det er blandt andet med baggrund i sagen fra Nyborg Kommune, at it-firmaet fremover vil fraråde brugen af skjult kamera, fortæller direktøren i it-firmaet, Dennis Ellebæk, til dknyt.

- Fremadrettet vil vi rådgive vores kunder til, at selvom de har et ønske om, at vi anvender skjulte optagelser, og selvom de måske synes, det er en god ide, så vil vi ikke gøre det, medmindre der er en meget, meget stærk og begrundet mistanke om brud på sikkerhedsreglerne, siger direktøren.

Hjemmel fra kommunerne
Som tidligere beskrevet af dknyt har tre andre institutioner i Nyborg også været udsat for et undercover-tjek med skjult kamera. Efter sagerne har oppositionen i byrådet ifølge TV2 Fyn bedt om en redegørelse over forløbet.

I Varde Kommune er ansatte på både rådhuset og i kommunes administration også blevet filmet i det skjulte under firmaets datasikkerhedskontrol.

I begge kommuner har kommunaldirektørerne taget skarpt afstand fra brugen af skjult kamera.

- Det er som minimum et brud på kommunens etiske principper og muligvis er det også ulovligt, forklarede kommunaldirektøren i Varde, Mogens Pedersen, til dknyt.

Han afviste også ethvert kendskab til brugen af skjult kamera og erklærede i samme ombæring, at kommunen nu vil ophæve kontrakten med it-firmaet.

Hos Prueba Cybersecurity er direktør Dennis Ellebæk 'meget ked af den drejning, som sagen har taget'. Han vil dog af hensyn til firmaets fortrolighedsaftaler med Varde og Nyborg kommuner ikke kommentere, hvad aftalerne helt konkret har indebåret.

Men han tilføjer, at firmaets arbejde 'altid er i overenstemmelse med de aftaler, vi har med vores kunder.'

- Vi har måske været lidt for gode til bare at efterleve vores kunders ønsker uden at have en ventil, der har fået os til at stoppe op og rådgive vores kunder mere konkret i, hvad skal man gøre i forhold til at anvende skjulte optagelser, siger han.

I et forsøg på at undgå enhver tvivl om, hvorvidt der bliver anvendt skjult kamera under besøgene eller ej, vil firmaet nu udarbejde en vejledning, som fremover skal udleveres til kunderne. 

Ifølge Dennis Ellebæk er det op til kundernes jurister at vurdere, om det er lovligt eller ulovligt, når firmaet bliver bedt om at troppe op til et undercover-besøg med skjult kamera.

- Når kunderne beder os om at filme, så har vi fået hjemmel til det. Det er jo ikke sådan, at vi har sagt, at det kunne vi godt tænke os at gøre. Vi har lænet os ad den vejledning, som vi har fået indtil nu, hvor vi har sagt, at hvis kunden siger god til det her, og vi foretager det på kundens matrikler, så er det den hjemmel, vi har brug for, siger han.

Kun skjulte optagelser ved begrundet mistanke
DR har tidligere beskrevet, hvordan it-sikkerhedschefen i Nyborg Kommune ifølge en række interne mails selv har spurgt it-firmaet, om der kunne blive optaget med skjult kamera under besøget på 4kløverskolen.

'Vi har altid kamera med (skjult), så I har dokumentation,' lød svaret fra it-firmaet ifølge DR.

Dennis Ellebæk 'står selvfølgelig ved, at det er den formulering, jeg selv har skrevet', men han siger, at det ikke er retvisende, at firmaet altid bruger skjult kamera.

Her henviser han til, at Billund Kommune også har hyret firmaet til at udføre undercover-tjek, og at der i Billund ifølge direktøren ikke har været anvendt skjult kamera.

Burde I ikke vide, om det er lovligt eller ulovligt at anvende skjult kamera, når I tilbyder det til jeres kunder?

- Vi vil helt klart forholde os til, om det er en god eller en dårlig ide at gøre. Hvis vores kunder har en meget, meget stærk mistanke om, at der sker brud på datasikkerhedsreglerne, så er det ikke os, der skal vurdere, om det er lovligt. Så er det kundernes egne jurister, fordi vi ikke kan vurdere de scenarier, som kunderne oplever, siger direktøren.

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt