Thyborøn Havn uddyber sejlrende

KORT NYT8. FEB 2019 10.29

LEMVIG: Thyborøn Havn vil uddybe sejlrenden gennem Thyborøn Kanal ind til havnen fra de nuværende otte til ti meter, oplyser Lemvig Kommune. Og havnen har sat en VVM-undersøgelse i gang – for egen regning. En uddybning ventes at koste op mod 12-15 mio. kr.

 - Vi skal have en dybere sejlrende. Det er vigtigst lige nu. Fartøjerne bliver hele tiden større og stikker dybere. Det er afgørende for udviklingen, at større skibe kan komme ind til havnen. I den nye Sydhavn til gods er vanddybden allerede ni meter, siger havne direktør Jesper Holt Jensen.

Havnen har også gang i en større udbygning af kajen omkring fiskeindustrien TripleNine. Virksomheden har brug for mere kajplads og moderne lossefaciliteter, så fartøjer kan losses hurtigt og effektivt og med fokus på kvalitet. Havnen har behov for mere plads til oliefartøjer, der skal losses på havnen.

ka

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt