Roskilde vil støtte og vejlede plejefamilier bedre

KORT NYT7. FEB 2019 9.00

ROSKILDE: Roskilde Kommune vil skabe et samarbejde mellem plejefamilier og specialiserede døgninstitutioner, som skal sikre større succes med anbringelser af børn, oplyser kommunen. Skole- og Børneudvalget har sagt ja tak til 3.098.701 kr., fordelt over årene 2019-21. Pengene stammer fra satspuljen, hvor der i 2018 var afsat midler til samarbejde mellem plejefamilier og døgninstitutioner og/eller opholdssteder om anbragte børn og unge.

Kommunen har søgt Socialstyrelsen om midler til at udvikle en model for at støtte plejefamilier med børn, der har særlige udfordringer. Tanken er at skabe et samarbejde mellem plejefamilier og døgninstitutioner, der er specialiserede i at hjælpe børn og unge inden for bestemte målgrupper. 

Kommunen har på forhånd sikret sig, at der kan indgås et samarbejde med tre døgninstitutioner, som vil give plejefamilierne adgang til deres faglige miljø og deres specialviden. Det er kommunens eget anbringelsestilbud Roskilde Unge Center samt døgninstitutionerne Nødebogård i Fredensborg og Himmelev Behandlingshjem i Hvalsø.

ka

 

 
 
 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt