Pesticid fundet i 31 ud af 142 prøveboringer: 'Det er alvorligt'

Pesticidet DMS, der mistænkes for at være kræftfremkaldende, er udbredt over hele landet, viser ny kortlægning
6. FEB 2019 13.30

Pesticidet dimethylsulfamid, DMS, der er under mistanke for at være kræftfremkaldende, er blevet fundet i 31 ud af 142 prøveboringer rundt om i landet. I fem tilfælde er der fundet mængder af pesticidet over den tilladte grænseværdi på 0,1 mikrogram per liter.

Det skriver flere medier, efter at Miljøstyrelsen i efteråret har foretaget vandanalyser i de 142 prøveboringer som en konsekvens af, at det dengang nyopdagede pesticid blev konstateret i flere vandværker.

Ifølge DR mener Miljøstyrelsen, at DMS kan være et nedbrydningsprodukt fra pesticidet tolylfluanid, som i 2007 blev trukket tilbage fra det danske marked.

Resultaterne bekymrer seniorkonsulent Claus Vangsgård fra vandselskabernes brancheorganisation, Danva.

- Det er alvorligt, når så stor en del af drikkevandsboringerne er forurenede af bare et enkelt stof, siger han til DR.

Omfanget vokser
Screeningen viser dermed, at pesticidet er fundet i 22 pct. af de undersøgte steder, og ifølge Ingeniøren er pesticidet spredt over hele landet uden et klart mønster.

Det er væsentligt, skriver Ingeniøren, fordi det tidligere var antaget, at DMS ville være mest udbredt omkring byerne. Det skyldes ifølge mediet, at stoffet dels har været som svampedræbende middel i maling og træbeskyttelse i EU og dels mod svampeangreb i frugt- og bæravl - ifølge Danva særligt rundt om byerne.

Et af pesticiddets moderstoffer, tolylfluanid, har ifølge Ingeniøren været forbudt som pesticid siden 2010, mens et andet moderstof, dichlofluanid, stadig bliver brugt i f.eks. maling.

I en orientering om analysen lyder det dog fra miljøminister Jakob Ellemann-Jensen (V), at malingbranchen har oplyst, at stofferne ikke indgår i deres produkter, skriver Ingeniøren.

Omfanget af pesticid er dermed vokset markant siden den 16. august 2018, hvor kommunen.dk kortlagde DMS-fund hos mindst 21 ud af de 99 vandselskaber, der i august havde testet sit vand for stoffet.

thb

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt