Dialog i Roskilde får DMI til at fremhæve varsler frem for prognoser

Dialog i Roskilde får DMI til at fremhæve varsler frem for prognoser

Mere klar kommunikation af varsling og prognoser for vandstandsstigninger på vej.
6. FEB 2019 10.10

ROSKILDE: 'Det er vigtigt, at vi får gjort helt tydeligt, at man skal forholde sig til vores varsler og ikke alene vores prognoser.' Sådan lyder det blandt andet fra direktør i DMI Marianne Thyrring efter et dialogmøde i Roskilde.

På mødet diskuterede DMI, Østsjællands Beredskab og Roskilde Kommune, hvordan varslinger og prognoser bliver bedre kommunikeret og lettere at afkode for borgere, beredskab og kommune.

I forbindelse med vandstigninger i Roskilde Fjord fra den svenske storm Alfrida har Roskilde Kommune, Østsjællands Beredskab og borgerne i Jyllinge Nordmark samt Roskilde Inderfjord oplevet, at det har været svært at planlægge beskyttelse af egen ejendom og fælles værdier.  

DMI's vandstandsprognose var unøjagtig, da Alfrida passerede landet, hvilket har skabt både utryghed og dårlige arbejdsvilkår for beredskab, frivillige og borgere.

- Jeg vil gerne takke DMI for et rigtigt godt møde - hvor vores bekymringer over varsler og unøjagtige prognoser blev imødekommet med stor seriøsitet. Borgerne har oplevet store frustrationer over de prognoser, der har været tilgængelige på DMI's hjemmeside. De har ikke passet - og springer mange centimeter på kort tid, siger borgmester i Roskilde Joy Mogensen (S) og fortsætter:

Der gik for lang tid
- Beredskabet har også oplevet, at der er gået for lang tid mellem opdateringer af de kvalitetssikrede varsler. DMI går nu i gang med at forbedre deres kommunikation omkring prognoser og varsler og med forbedringer af deres vandstandsmodeller. Det vil jeg gerne takke for. DMI viser her, at de er en åben myndighed, som hurtigt og effektivt lytter og reagerer på deres omverden.  

- Situationen i Roskilde efter blæsevejret Alfrida har vist, at vi ikke har været gode nok i vores dialog med beredskabet om varsler og udvikling i situationen. I farlige vejrsituationer skal der ikke være tvivl om, hvilke oplysninger beredskaberne skal forholde sig til, og det skal vi gøre bedre, forklarer direktør i DMI Marianne Thyrring og fortsætter:  

- Roskilde Fjord er et kompliceret område, som udfordrer vores vandstandsmodeller og gør det svært at ramme præcist nok med vores prognoser. Den usikkerhed har vi ikke været gode nok til at formidle. Det er vigtigt, at vi får gjort helt tydeligt, at man skal forholde sig til vores varsler og ikke alene vores prognoser. Vores fornemmeste opgave er netop at understøtte beslutninger hos borgere og beredskaber, så derfor har Roskildes oplevelse affødt en række interne tiltag, så vi kan gøre det bedre fremover.  

  • Hvad er en prognose - og hvordan skal den læses? En prognose er en model, som beregner givne parametre fx vandstandshøjde ud fra fysiske og matematiske love. Den vandstandsprognose, som vises på dmi.dk er yderligere udsat for en matematisk korrektion baseret på observationer. Prognosen er derfor ikke efterset af en meteorolog og er udelukkende et automatiseret produkt.  
  • Hvad er et varsel - og hvordan skal den læses? I varslingssituationer tilføjes meteorologisk erfaring til prognosen.  Erfaringen dækker over lokalt kendskab og faglig viden, som blandt andet går ud på at kende prognosens styrke og svaghed.

 
 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt