Tre Kongeåkommuner vil sammen bekæmpe oversvømmelser

Kolding, Vejen og Esbjerg kommuner vil etablere en fælles Kongeåkomite, som skal værne om vandløbet og tage hensyn til afvandingsbehovet.
6. FEB 2019 9.00

KOLDING / VEJEN / ESBJERG: Formændene fra de tekniske udvalg i de tre Kongeåkommuner anbefaler nu, at deres respektive kommuner godkender nedsættelsen af en ny Kongeåkomite. Initiativet er en udløber af Esbjerg Kommunes bestræbelser på at komme problemerne med oversvømmelser langs Kongeåen til livs.  

Komiteen vil blandt andet kunne se på, om der kan være muligheder for fælles administration af vedligeholdelsen af vandløbet eller på fælles tværkommunale rekreative tiltag.

- Samtidig åbner et tværkommunalt samarbejde op for muligheden for flere rekreative tiltag. Vi ved, borgerne er meget glade for Kongeåstien, og hvem ved, om der ikke kan tænkes endnu flere tiltag i den retning, siger Karen Sandrini (S), formand for Plan & Miljøudvalg i Esbjerg.

- Komiteen får også en vigtig opgave i at se på Kongeåen som ét samlet vandløb og på den baggrund rådgive kommunerne, så de både kan beskytte områdets dyre- og planteliv men samtidig tage hånd om nogle af de udfordringer, som er opstået som følge af store mængder regnvand, siger Birgitte Kragh (V), formand for Plan-, Bolig- og Miljøudvalget i Kolding. 

De tre udvalgsformænd overvejer også at bede staten om at støtte det tværkommunale samarbejde. 

- Vi blev enige om, at hvis vores samarbejde bliver en realitet, så vil det ikke blot være interessant for os, men andre kommuner vil også kunne få noget ud af at følge vores arbejde. Derfor vil vi høre, om staten vil støtte vores samarbejde for at få indsigt i og udbrede, hvordan tværkommunale samarbejder om vandløb kan fungere. Vi vil gerne være foregangskommuner, der på tværs af kommunegrænserne skal se på klimaudfordringen, siger Vagn Sørensen (V), formand for Udvalget for Teknik & Miljø i Vejen.

  • Komiteen vil bestå af to politikere fra hver kommune, bistået af en embedsmand fra hver kommune i en styregruppe.
  • Hver medlemskommune skal ligeledes pege på to personer fra de Grønne Råd, og de i alt seks personer vil udgøre en følgegruppe, som skal rådgive komiteen.
  • Komiteen mødes en til to gange om året, og komiteen serviceres af et sekretariat.  

ka

 


 
 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt