Enkeltsager nu til sidst på byrådsmøder i Randers

KORT NYT5. FEB 2019 14.23

RANDERS: Borgmester Torben Hansen (S) har ændret på rækkefølgen af punkterne på dagsordenen til byrådsmøderne i Randers for at skabe et bedre flow i afviklingen af møderne. Fremover vil sager, der er behandlet i udvalgene, komme først, mens sager rejst af medlemmerne sættes længere nede på dagsordenen, oplyser Randers Amtsavis.

Manøvren møder protester fra byrådets mindretal, hvor Kasper Fuhr Christensen (Velfærdslisten) kalder det en de facto afskaffelse af byrådsmedlemmers ret til at rejse sager, fordi de risikerer aldrig at blive behandlet. Og Mogens Nyholm (R) advarer mod, at oppositionens vagthunderolle kan blive tilsidesat.

Steen Bundgaard (S) påpegede derimod, at byrådet hidtil har brugt mere tid på enkeltsager end på udvalgssager. Og Torben Hansen forsikrer ifølge avisen, at alle sager, der måtte blive udsat på møderne, tages op på det følgende møde, og at proceduren kan laves om igen, hvis den ikke fungerer efter hensigten. Charlotte Broman Mølbæk (SF) foreslog i stedet længere eller flere møder.

ka 

 

 

 

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt