Helsingør vil skære ned på politikeres flyrejser - så vidt muligt

Borgmester fik modereret vedtagelse, der ellers havde samlet flertal i økonomiudvalget.
4. FEB 2019 12.44

HELSINGØR: Byrådet i Helsingør har vedtaget nye rammer for byrådsmedlemmers deltagelse i studierejser og konferencer, og med en række undtagelser er der nu enighed om at skære ned på flyrejser.

I første omgang var der et 5-4-flertal i økonomiudvalget for en formulering fra Christien Holm Donatzky (R): 'Rejser skal så vidt muligt foregå med tog, bus eller fælleskørsel i bil. I det omfang, flyrejser skønnes nødvendige, kompenseres for CO2-belastningen herfra gennem anerkendte standarder'.

På initiativ af borgmester Benedikte Kiær (K) endte det i byrådet med en række tilføjelser, som alle blev vedtaget - de to sidste dog med modstand fra R og EL:

  • Udrejse sker kun med tog/bus i det omfang, det ikke forudsætter en ekstra overnatning.
  • At togrejser skal foregå, så det er muligt at arbejde undervejs.
  • At hjemrejse som udgangspunkt sker med tog/bus, men at det skal være muligt for den enkelte efter eget ønske at kunne vælge fly af tidsmæssige årsager.
  • At udvalgene selv i forbindelse med planlægning af studieture tager stilling til transportmiddel.

Også i Aarhus har der været forslag om retningslinjer for flyrejser oppe at vende. Her er der endnu ikke nogen beslutning i byrådet.

 

 

 

 

 

 

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt