Halvering af unge misbrugere: Rusmiddelbehandling udbredes
Foto: Michael Hornbogen, Ritzau Scanpix

Halvering af unge misbrugere: Rusmiddelbehandling udbredes

Rusmiddelbehandlingen Move er så stor en succes, at den skal udbredes til flere kommuner, som kan ansøge om at komme med.

Ifølge Center for Rusmiddelforskning ryger mellem 16.000-17.000 i alderen 15-25 år cannabis hver eller næsten hver dag. Det svarer til to pct. Dermed udgør den gruppe næsten halvdelen af borgere, som bliver en del af en rusmiddelbehandling. 

Det skal der sættes en stopper for, og derfor har ni kommuner afprøvet metoden Move, som har vist 'bemærkelsesværdigt gode resultater', og nu skal ud til flere kommuner i løbet af i år og frem mod 2021. 

Den nye evaluering af Move viser, at 47 pct. af de unge er stoffrie 21 måneder efter indskrivningen i behandlingsprogrammet. Desuden har de også en lavere grad af kriminalitet og øget uddannelsesaktivitet. 

Metoden har grundlag i et struktureret behandlinsforløb, hvor 'kognitiv adfærdsterapi' og 'den motiverende samtale' kombineres, og som gulerod for at møde op til samtalerne, får deltagerne gavekort ved hver anden, ligesom de mindes om aftalerne med sms.

Dyrt i starten, men gevinst efter tre år
Metodens økonomi er også blevet analyseret, og selvom den er dyrere at komme i gang med, er pengene givet godt ud på længere sigt, viser analysen. Den dyre opstart skyldes blandt andet, at der er væsentligt flere samtaler med misbrugerne i Move-metoden.

Efter tre år med metoden giver den dog en nettogevinst sammenlignet med almindelig rusmiddelbehandling, og den er samlet set cirka 33.000 kr. billigere pr. person end almindelige rusmiddelbehandlinger. Det skyldes blandt andet, at deltagerne bliver billigere i offentlige ydelser i de tre første år efter behandlingsstart, da de eksempelvis har færre både somatiske og psykiatriske indlæggelser samt højere beskæftigelsesgrad.

Move er afprøvet som led i 'Metodeprogrammet om stofmisbrugsbehandling' fra 2014-2018 i ni kommuner. Socialstyrelsen vil understøtte udbredelsen af Move til flere kommuner og forventer at åbne for ansøgning i marts. 

Læs mere om Move som metode hos Socialstyrelsen.

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
DK Job
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt