Aarhus styrker forældrenes rolle i skolerne

KORT NYT1. FEB 2019 7.49

AARHUS: Aarhus Kommune og Skole og Forældre i Aarhus har netop indgået et nyt samarbejde, der skal styrke forældrenes rolle i de aarhusianske skoler. Det skal blandt andet være med til at sikre, at kommunen lever op til nationale mål om en folkeskole, der udfordrer og giver plads til alle.

Konkret betyder aftalen også, at forældrene tidligt skal inddrages i beslutninger vedrørende deres børn for at forbedre dialogen, og at skolerne skal mindske betydningen af elevers sociale baggrund. Samarbejdsaftalen er også indgået for, at parterne skal arbejde for, at flere forældre vælger folkeskolen frem for fri- eller privatskoler, som tendensen ellers peger mod. 

Et punkt i aftalen går også på, at kommunen og Skole og Forældre vil styrke rekruttering og kompetenceudvikling af forældre til arbejdet i bestyrelserne på folkeskolerne, og at bestyrelsesmedlemmer bliver inddraget i højere grad end i dag. 

ibs

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt