Færre ældre bor i pleje- og ældrebolig

KORT NYT30. JAN 2019 8.49

11 pct. Så stor en del af befolkningen over 75 år bor i en ældre- eller plejebolig. Dermed er andelen faldet med fire procentpoint fra 15 pct. i 2010. 11 pct. svarer ifølge Danmarks Statistik til 52.747 personer, og faldet gælder alle i aldersgruppen over 75 år.

De nye tal fra Danmarks Statistik viser, at det størtste fald er sket i aldersgruppen på 90 år og derover. Her er andelen faldet fra 42 pct. i 2010 til 35 pct. i 2018. Samtidig er antallet af ældre over 75 år steget med 22 pct. i samme periode til 471.362 personer. 

Samtidig med det lavere antal ældre i pleje- og ældreboliger, er antallet af ældre, der bliver visiteret til at modtage hjemmehjælp også faldet. Det hænger blandt andet sammen med, at flere kommuner arbejder på at gøre de ældre selvhjulpne, og at de skal være længere i eget hjem. 

ibs

Læs mere hos Danmarks Statistik.

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt