To byråd i biogasvalg: Stank op imod klima og cirkulær økonomi

Esbjerg siger nej til Ørsted, i Holbæk tyder det foreløbig på et ja til Nature Energy.
25. JAN 2019 12.45

ESBJERG / HOLBÆK: Flere steder i landet er der i denne tid planer om nye biogasanlæg. Og beboerprotester på baggrund af erfaringer om lugtgener ved eksisterende anlæg er en del af beslutningsgrundlaget, der også tæller argumenter om cirkulær økonomi og reduceret klimabelastning.  

Lugtgenerne er blandt andet Esbjerg-borgmester Jesper Frost Rasmussens (V) forklaring på, at V-gruppen i byrådet nu ikke vil lægge stemmer til Ørsteds plan om et biogasanlæg i Måde, den østlige del af Esbjerg. Høringsperioden er netop ovre.

- Når det lugter fra den type anlæg, så er det rigtig slemt, siger Frost, der ikke er indstillet på at sætte Esbjergs image på lugte-fronten på spil.

Nu er kommunen jo for længst sluppet af med fiskestanken, og også plan- og miljøudvalgsformand Karen Sandrini (S) argumenterer med , at 'vi har ikke råd til at løbe den risiko i en by, der skal gøre sig attraktiv for studerende og tilflyttere'.

Så heller ikke S-gruppen i Esbjerg kan støtte placeringen, der ifølge JydskeVestkysten har fået flere tusind borgere til at protestere. Anlægget var et eksempel på cirkulær økonomi, hvor man skulle udnytte restprodukter fra medicinalfirmaet Leo Pharma samt vand fra rensningsanlægget.

Foruden mulige lugtgener er også finansiseringen en anstødssten, der har ført til kold luft mellem kommunen og Ørsted, som vil lukke et eksisterende kulbaseret varmeværk i Esbjerg.

Kalundborg og Brande
Et lignende biogasanlæg, drevet af Ørsted i Kalundborg, har dog haft store problemer med stank, oplyser avisen, og i Holbæk har erfaringerne fra Kalundborg haft sin virkning. Borgermodstanden har i nabokommunen Holbæk manifesteret sig i demonstrationer foran rådhuset.

Sjællandske beretter, hvordan biogasplaner på denne uges byrådsmøde fyldte over to timer på dagsordenen, og under debatten kunne politikerne høre demonstrationen udenfor. Demonstranterne ønskede et byråds-nej, men i første omgang er der et flertal på 18 ud af 30, der stemte for at sende en lokalplan i høring om en placering ved Snævre Vest. I flere partier var politikerne delt på spørgsmålet.

Et byrådsflertal forkastede i december ifølge netmediet holbaekonline.dk en tidligere placering i Snævre. Herefter blev der udarbejdet et alternativ, kaldet Snævre Vest få hundrede meter væk. Her er det Nature Energy, der vil opføre anlægget, og i den lokale debat har man blandt andet hentet erfaringer fra et tilsvarende anlæg ved Brande, hvor samme firma før opførelsen beskrev det som lugtfrit. Det har naboer dog ikke kunnet bekræfte.

Holbæk-borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S) går ind for at tillade et biogasanlæg i Snævre Vest med en erkendelse på sin Facebookvæg om, at 'der er jo ikke nogen af os, der drømmer om, at der bliver placeret et biogasanlæg i vores lokalområde'

For hende er den væsentligste begrundelse, at 'biogas er en hjørnesten i cirkulær økonomi', og at anlægget vil kunne reducere kommunens samlede CO2-udledning med cirka ti pct.

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt