Kommuner bruger værdighedsmilliard på flere hænder
Foto: Asger Ladefoged, Ritzau Scanpix

Kommuner bruger værdigheds­milliard på flere hænder

Stort set hele beløbet fra værdighedsmilliarden, der skal understøtte kommuners værdighedspolitik på ældreområdet, går i år til at ansætte mere personale.

Kommunerne prioriterer størstedelen af dette års værdighedsmilliard til mere personale. Det svarer til knapt 90 pct., viser en opgørelse, Sundheds- og Ældreministeriet har lavet på baggrund af redegørelser over, hvordan kommunerne forventer at bruge pengene.

Kommunerne svarer, at de resterende ti pct. blandt andet skal bruges til kompetenceudvikling af personalet, administration af puljen og andet som for eksempel frivilligindsatser.

- Uanset om man bliver ældre i Rødovre, på Røsnæs eller i Ringkøbing skal man vide, at der er nogen til at passe på én, når man får brug for hjælp. Derfor glæder det mig, at kommunerne i langt overvejende grad bruger pengene på mere personale, siger ældreminister Thyra Frank (DF) om fordelingen af midlerne.

Udover beløbet fra værdighedsmilliarden, som blev fastsat med aftalen for finansloven 2016, og som skal understøtte værdighedspolitikker på kommuners ældreområder, har regeringen og DF afsat 500 mio. kr. i 2019 til bedre bemanding i ældreplejen. Heraf går de fleste penge, svarende til to tredjedele, til nye medarbejdere, mens en tredjedel bliver brugt til at opjustere arbejdstiden for eksisterende medarbejdere, oplyser kommunerne.

Midlerne til bedre bemanding fordeler sig stort set ligeligt mellem hjemmepleje og plejehjem i kommunerne. 53 pct. af midlerne går til hjemmeplejen og 46 pct. til personale på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger. De resterende midler - svarende til en mio. kr. - går til administration.

eo

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt