Når curlingbørnene selv er blevet forældre, vil de stadig gerne curles

Når curlingbørnene selv er blevet forældre, vil de stadig gerne curles

KLUMME Krav er noget, man ikke stiller til sig selv.

Stress er ikke for sjov, vil enhver vide, som har oplevet det enten på egen krop eller set det i udfoldelse hos andre, og derfor gav det sådan set god mening, at regeringen sidste år nedsatte et stresspanel, der skulle belyse området og komme med forslag til løsninger på dette den moderne tids problem.

Det gav for den sags skyld også god mening, at sammensætningen af panelet blev mødt med den strengt saglige kritik, at der ikke var en eneste stressforsker blandt panelmedlemmerne. En operasanger, foredragsholdere og en frivilligkoordinator kan panelet mønstre, men ikke nogen, der har speciale i det, der skal forestille at være emnet.

At regeringen tillagde panelet vægt, fremgik af, at det blev nedsat af hele seks ministre, og at stress som emne var relevant, fremgik muligvis af de seks ministres pressemeddelelse, der flere steder nævnte, at panelet bestod af ‘12 eksperter’, men kun opremsede 11 medlemmer. Stress i kommunikationsafdelingen?

11 eller 12, eksperter eller ej - stresspanelet viste sig god for en overraskelse, da det her et halvt år efter sin dannelse offentliggjorde det første resultat af sin virksomhed. En opfordring til at lukke folkeskolernes ForældreIntra.

ForældreIntra, jeps. Hvis der bare er antydning af prioritering i stresspanelets arbejde, må man kunne konkludere, at vi her står med den grummeste stressfaktor overhovedet i dagens Danmark. Alternativt at stresspanelet ikke alene lider under fraværet af videnskabelig stress-ekspertise, men også evnen til at skelne væsentligt fra uvæsentligt.

Ude i samfundet hører man ellers mest om fx sundhedspersonale, der stresses af for mange vagter, for stor travlhed, manglende tid til at præstere i en kvalitet, man selv synes man kan være bekendt. Eller fra ældresektoren hører man om hjemmeplejen, der halser af sted fra den ene til den anden med for lidt tid til hver og for lidt tid til at komme fra den ene til den næste, og om ældre, der stresses af at få besøg af 15 forskellige og hovedsageligt ubekendte hjælpere i løbet af en måned. Den slags.

Men nej. Første bud fra regeringens stresspanel er, at ForældreIntra ‘stresser både forældre, lærere og elever, fordi det er præget af meddelelsesforurening’, som panelformand Anette Prehn uden blusel sagde til Politiken. Hendes adgangsbillet til stresspanelet var, at hun er ‘sociolog, foredragsholder og forfatter til fem bøger og syv minibøger om hjernens spilleregler og disses betydning for socialt samspil og mental sundhed’, og dermed matcher hun operasangeren, ‘der har udtalt sig om vigtigheden af frihed under ansvar og den enkeltes pligt og den svære balance mellem livet som operasanger og familieliv med to døtre’ (begge kompetencebeskrivelser er hentet fra den officielle præsentation af de 11-12 eksperter).

I stedet for det meddelelsesforurenede ForældreIntra vil stresspanelet have den analoge kontaktbog med håndskrevne beskeder tilbage, og hvis ikke så skal der være en regel om, at ‘forældre højst skal tjekke intranettet to gange om ugen, og at der kun skal være to forældrearrangementer om året’.

Man har jo næsten ikke ord for, hvor hårdt det må være at være forældre, siden det ikke er muligt at mobilisere overskud til selv at dosere sit tidsforbrug. Krav er noget, man ikke stiller til sig selv. Curlingbørnene er blevet voksne og har selv fået børn, og nu er det ikke deres børn, der skal curles, men dem selv.

Man skulle tro, at Facebook eller Instagram for de fleste er en større tidsforbruger og mere meddelelsesforurenet end ForældreIntra, men disse tjenester nævner stresspanelet ikke som et problem. Man kunne få den tanke, at det er, fordi forældrenes brug af sociale medier er for deres egen skyld og derfor hævet over kritik. Men for børnenes skyld? Helt ærligt, der må være en grænse!

Som anført indledningsvis: Stress er ikke for sjov, og selv om stresspanelet gør en hæderlig indsats for at gøre sig selv til grin, så er det ærlig talt ikke særlig morsomt. For ofre for rigtig stress og ikke bare for fraværet af modenhed til at tage ansvar for sig selv, må det være som at blive gjort nar ad. Jaja, min ven, det kan godt være, du var sygemeldt så længe med stress, at du til sidst blev fyret, men ForældreIntra! Kom ikke her.

Stresspanelets melding er den første af i alt 12 planlagte, og man må grue for, hvad de næste bliver. Men trøstes af, at de næppe heller vil blive taget alvorligt.

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt