Sundhedsplejersker uddannes til bedre integration
Foto: VIA University College

Sundhedsplejersker uddannes til bedre integration

48 kommuner efteruddanner godt 700 sundhedsplejersker for at bygge bro og forbedre integrationen af flygtningefamilier.

Sundhedsplejersker fra 48 kommuner landet over er i gang med en målrettet uddannelse for at blive bedre til at arbejde med integration af børnefamilier, der er kommet som flygtninge fra lande som Syrien, Somalia og Eritrea.

De godt 700 sundhedsplejersker deltager i et fire dage langt forløb, som forbedrer deres kulturforståelse og ruster dem til arbejdet med flygtningefamilier. Der er særligt fokus på at styrke sundhedsplejerskernes rolle som brobygger mellem flygtninge og det danske samfund.

16 af de 48 kommuner er desuden pilotkommuner, der også tester særlige besøgspakker. De giver blandt andet flygtningefamilierne mulighed for udvidede hjemmebesøg på op til to timers varighed med forskellige temaer som amning, vaccination eller dagtilbud. 

Den ekstra tid giver bedre muligheder for tolkning og at besvare de spørgsmål, flytgningefamilierne måtte have. 

- Flygtninge ved naturligt nok ikke, hvor de skal gå hen med problemer i Danmark. Derfor er det vigtigt at give os tid til at fortælle, hvordan systemet er her, siger Inger Marie Larsen, sundhedsplejerske i Vejle Kommune.

De fire dages uddannelsesforløb er en del af projektet 'Sundhedsplejersker styrker integration', og ifølge VIA University College, som er projektleder, kommer det mindst 10.000 børn i 2.400 flygtningefamilier til gavn.

ibs

Læs mere hos VIA her.

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt