Københavnsk forvaltning mindsker voldsepisoder

KORT NYT23. JAN 2019 13.00

KØBENHAVN: Antallet af hændelser med vold eller trusler mod medarbejdere i socialforvaltningen i København, der resulterer i sygemelding, er faldet med otte siden 2015 fra 31 hændelser til 23. Det viser kommunens nyeste opgørelse.

- Fordi vi her i socialforvaltningen har med blandt andet udsatte og sårbare københavnere at gøre, er der grundlæggende større risici for tilspidsede situationer. Derfor er det ekstra vigtigt, at vi alle kender til og anvender de faste procedurer og anbefalinger, og at vi som forvaltning løbende udvikler og tilpasser de procedurer, så vi alle kan gå trygge på arbejde, siger adm. direktør i socialforvaltningen, Nina Eg Hansen.

Københavns Kommune inddeler hændelserne i to kategorier: Episoder med vold og trusler med sygemelding til følge og episoder med hændelser uden sygemelding, og i modsætning til hændelser med sygemelding til følge, er hændelser uden steget fra 1.577 hændelser i første halvdel af 2017 til 1.589 hændelser i første halvdel af 2018, oplyser kommunen.

eo 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev