Her kan der nemmere bygges: 91 kystnære anlægsprojekter i høring
De 16 kommuner, hvor forslaget til landsplandirektiv vil muliggøre nyt kystnært byggeri.

Her kan der nemmere bygges: 91 kystnære anlægsprojekter i høring

Mere fleksible regler: Et forslag til landsplandirektiv for første runde af udviklingsområder i kystnærhedszonen omfatter 16 kommuner.

91 kystnære områder er af Erhvervsministeriet i et forslag til landsplandirektiv nu blevet kategoriseret som 'uden særlige natur-, miljø- og landskabsinteresser', og i alle de 91 områder er skitser til konkrete ansøgte byggeprojekter blevet vurderet nærmere af ministeriet. 

I områderne, der fordeler sig i 16 kommuner, vil kommunerne fremover kunne planlægge for byudvikling og anlæg, sådan som de har ansøgt om, hvis ellers direktivet ender med at blive vedtaget, som forslaget ligger.

Den kommunale planlægning vil kunne foretages 'uden en planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse som i landzonen i øvrigt', altså med andre ord i en mere fleksibel sagsgang, der efter den nye planlov fra juni 2017 skal understøtte vækst og jobpotentiale i de kystnære områder.

I områderne gælder de nye mere fleksible regler for landzoneadministration, herunder de umiddelbare rettigheder til at tage overflødiggjorte bygninger i brug. 

  • Der er frist for at sende bemærkninger til forslaget den 18. marts 2019 kl. 10.
  • Efter behandling af høringssvar og forslag forventes det, at erhvervsministeren kan udstede landsplandirektiv for udviklingsområder i kystnærhedszonen.
  • Frist for den næste ansøgningsrunde bliver i 2019.

Se forslaget til landsplandirektiv, der rummer udviklingsområder i Faxe, Fredericia, Holbæk, Jamerbugt, Lemvig, Lolland, Mariagerfjord, Odder, Ringkøbing-Skjern, Skive, Syddjurs, Thisted, Vordingborg, Ærø, Aabenraa og Aalborg kommuner.

 

 

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt