Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
I 2032 vil Bornholm slukke sin forbrændingsovn helt og udnytte alt affald
Foto: Brian Kjær Johansen

I 2032 vil Bornholm slukke sin forbrændingsovn helt og udnytte alt affald

Borgere, erhvervsliv og turister på Bornholm skal over de næste 13 år skrue voldsomt op for sortering af affald. Målet er, at alt affald enten genbruges eller genanvendes.
22. JAN 2019 10.00

BORNHOLM: I 2032 er Bornholms forbrændingsanlæg afskrevet, og så skal der enten i god tid være investeret i at bygge et nyt eller også skal der være en intensiv affaldsordning, der overflødiggør et lokalt forbrændingsanlæg på øen.

Byrådet har netop godkendt visonen 'Bornholm viser vej', som netop leder frem mod en fremtid uden affaldsforbrænding på øen, hvor affaldsselskabet BOFA sammen med brugere og affaldsbranchen skal udvikle metoder, der optimerer håndteringen og øger sorteringen af mange nye affaldstyper.

Det fremgår af visionen, at regionskommunen forestiller sig, at om 13 år vil Bornholm være den første kommune, der helt har skrottet et forbrændingsanlæg, og hvor eksisterende fraktioner som metal, plast og pap genanvendes i stor stil, og nye affaldsfraktioner som fiskenet, isolering og særlige plasttyper genanvendes i samarbejde med lokale virksomheder og partnere. 

Visionen går også ud på, at Bornholm skal oprette en affalds- og ressourceklynge af både nye og etablerede virksomheder, der skal tjene som videnscenter og internationalt showroom for danske affaldsløsninger, teknologier og knowhow.

Du kan læse hele visionen 'Bornholm viser vej' her.