Syvtrinsskala får lav karakter og laves om

Ministre efterlyser mulighed for at kunne belønne den ekstraordinære præstation i karaktersystemet, som derfor skal justeres. Ny model klar i løbet af foråret.
20. JAN 2019 20.05

En omfattende evaluering af den karakterskala, som skoleelever og studerende i Danmark bedømmes efter, viser, at den langt fra klarer sig til topkarakter.

Tværtimod har den såkaldte syvtrinsskala, der erstattede 13-skalaen i 2006/2007, så væsentlige mangler, at regeringen nu vil justere den.

Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V) vil sammen med undervisningsminister Merete Riisager (LA) være klar med et forslag til justering af skalaen i løbet af foråret.

- Vi skal ikke have en helt ny skala, som vi skal bruge de næste to år på at få en kommission til at kigge på. Men vi skal have gjort op med en skala, som fokuserer for meget på fejl, og hvor der er for store spring mellem karaktererne.

- Skalaen skal kunne bruges mere præcist og belønne det ekstraordinære, siger Tommy Ahlers.

En omfattende evaluering af skalaen viser, at den fungerer godt, når man skal sammenligne karakterer internationalt, men at den samtidig har flere mangler.

Det handler blandt andet om, at der er for stort spring mellem de midterste karakterer 4, 7 og 10.

- Karaktererne er så brede, at de skal rumme for forskellige niveauer i præstationerne. Og hvis bedømmerne er i tvivl, er der tendens til, at mange vælger den høje af to karakterer for ikke at straffe elever eller studerende, lyder det i evalueringen, der blandt andet bygger på feedback fra undervisere, siger Ahlers.

Ikke bare fejlfri
Det kan være med til at fremme en udvikling, hvor færre end ventet får karakteren 4. Samtidig får flere end ventet topkarakteren 12 på de videregående uddannelser. Mens der blev givet knap 13 pct. 12-taller i 2007, var der omtrent 18 pct. 12-taller i 2016. Desuden savner underviserne en karakter, der belønner den ekstraordinære præstation - altså som det gamle 13-tal.

Begge ministre ser også gerne en skala, hvor en topkarakter ikke bare gives for en fejlfri præstation, som det er tilfældet med den nuværende syvtrinsskala.

- Det skal være muligt at give en udmærkelse til de elever, som faktisk gør det bedre end perfekt og kommer med noget ekstra, siger Merete Riisager.

- Vi mangler det trin, som få kan opnå, men som kan være til inspiration for os alle sammen.

'13 svær at oversætte'
Hos Danske Studerendes Fællesråd er forkvinde Sana Mahin Doost enig i, at den nuværende karakterskala kan forbedres.

- Det fordrer en usund fejlfindingskultur, når man har et udgangspunkt på 12 og herfra tæller fejl. Hvor man altså ikke belønnes for det, man gør godt, men så at sige pilles ned, siger hun.

De studerende ønsker sig dog ikke tilbage til 13-skalaen, som blev afskaffet, fordi den var svær at sammenligne med karakterskalaer fra udlandet.

- Nogle mener, at der er behov for en undtagelseskarakter så at sige, som kun gives til få. Men problemet er, at den ikke kan oversættes. For ingen i udlandet ved, at et 13-tal kun gives, hvis man er meget exceptionel, siger hun.

Ifølge Merete Riisager skal en række eksperter i den kommende tid netop finde en model, som kan sammenlignes internationalt, men samtidig belønne ekstraordinære præstationer.

- Det tror vi på, kan lade sig gøre, siger hun.

Ritzau

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt