Regeringen vil have sygeplejersker på deltid til at gå op i arbejdstid
Foto: Liselotte Sabroe, Ritzau Scanpix

Regeringen vil have sygeplejersker på deltid til at gå op i arbejdstid

Sygeplejersker på deltid skal gå på fuld tid. Hvis de alle går 1,3 timer om ugen op i tid, frigør det 1.000 sygeplejersker her og nu, lyder et af regeringens argumenter.
18. JAN 2019 11.28

1,3 timer ekstra om ugen frigør 1.000 sygeplejersker her og nu. Sådan lyder det i regeringens udspil 'Flere hænder og større arbejdsglæde', der giver 25 konkrete bud på, hvordan sundhedsvæsenets udfordringer som mangel på sygeplejersker, praktiserende læger og sosuassistenter løses hurtigt.

Udspillet er pendant til regeringens udspil til sundhedsreformen, der blev præsenteret onsdag, og som ifølge regeringen skal fungere frem til 2025 og dermed på lang sigt.

Men der er også brug for at se på kortsigtede løsninger, og derfor skal 25 konkrete initiativer sikre flere hænder, mens man uddanner de 2.000 ekstra sygeplejersker og 100 ekstra læger, der blev præsenteret i første omgang. Samtidig skal der uddannes flere sosuassistenter.

Helt konkret betyder det blandt andet, at regeringen vil give flere sygeplejersker mulighed for at gå på fuld tid. Der er cirka 53.500 ansatte sygeplejersker i det kommunale og regionale sundhedsvæsen, hvoraf 28.900 er på deltid. 'Hvis alle deltidsansatte sygeplejersker arbejder 1,3 time mere om ugen, svarer det til at ansætte 1.000 flere sygeplejersker', fremgår det af udspillet.

- Løsningen er, at vi i fællesskabet gør noget ved de steder, der er udfordringer i arbejdsmiljøet. Vi skal sikre, at der er rammer for, at man bliver tilbudt fuld tid og sikre, at det er attraktivt at have flere timer på en afdeling modsat situationen, som den er i dag, sagde sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) under præsentationen af udspillet på et pressemøde.

- Det kræver trepartsdrøftelser, for vi kan ikke trylle flere sygeplejersker frem her og nu, men vi skal gøre et ihærdigt forsøg for at sikre, at rammerne for at gå op i tid kan blive tilvejebragt, mens vi uddanner 2.000 ekstra.

'Rigtigt set at bruge guleroden frem for pisken'
Regeringen vil også for første gang åbne for, at yngre reservelæger, der er ansat på sygehusene, kan ansættes i almen praksis for at afhjælpe lægemangel der. Derfor skal det være muligt at søge orlov fra lægestillinger på sygehuse for at slå sig ned som almen praktiserende læge.

- Det er hænder, der kommer ud og arbejder her og nu. I stedet for at det foregår på sygehusene, foreslår vi, at det foregår ude i praksis, sagde sundhedsminister Ellen Trane Nørby under pressemødet.

Det skal ske, mens regeringen øger antallet af uddannelsesstillinger i almen medicin med i alt 160 ekstra pladser og 320 ekstra introduktionsstillinger, lyder det. Det er stillinger, hvor de lægestuderende kommer ud i en praksis efter den kliniske basisuddannelse og som varer seks måneder. Målet er, at der skal være 100 ekstra ydernumre i 2025.

- Det er en erkendelse af, at der mangler hænder derude. Der er en lønsum derude, men ikke nogle hænder til at tage dem, sagde Ellen Trane Nørby.

Socialdemokratiet har tidligere foreslået at løse lægemanglen ved at tvinge yngre læger til at tage et halvt års 'tjenestepligt' i lægepraksis i områder med særlig stor lægemangel.

- Jeg synes, at regeringen griber det rigtigt an ved at øge antallet af uddannelsesstillinger. Andre vil bruge tvang, men det virker efter min opfattelse ikke, siger formand for Foreningen af Danske Lægestuderende (FADL) Claas-Frederik Johannsen om udspillet.


Læs hele udspillet her


De 25 initiativer

Rekruttering af læger

1. Flere praktiserende læger - løft i antallet af hoveduddannelsesforløb i almen medicin
2. Flere introduktionsstillinger i almen medicin
3. Mere fleksible rammer for tutorlæger
4. Midler til moderne læge- og sundhedshuse
5. Partnerskaber om at gøre det attraktivt at søge ud i almen praksis
6. Målrettet rekrutteringsindsats i forhold til læger
7. Initiativer der skal understøtte, at læger slår sig ned i lægedækningstruede områder

Rekruttering af sygeplejersker

8. Øget dimensionering på sygeplejerskeuddannelsen
9. Flere sygeplejersker på fuld tid
10. Storskalaforsøg om arbejdstilrettelæggelse mv.
11. Partnerskaber om at gøre det attraktivt at søge ind i sygeplejefaget
12. Sygeplejersker skal kunne varetage flere opgaver selvstændigt
13. Initiativer, der skal få sygeplejersker, der arbejder uden for faget, til at genoptage arbejdet som sygeplejerske Initiativer
14. Flere sundhedsplejersker ved udnyttelse af eksisterende pladser
15. Flere pladser på uddannelsen til sundhedsplejerske
16. Specialuddannelsen til psykiatrisk sygepleje skal leve op til fremtidens krav

Rekruttering af social- og sundhedsassistenter og -hjælpere

17. Styrket praktikvejledning og flere praktikpladser for SOSU
18. Stigning i optag af social- og sundhedsassistenter
19. Social- og sundhedsassistenter skal varetage flere opgaver
20. Bedre geografisk dækning i forhold til social- og sundhedsuddannelserne
21. Styrket fastholdelse i faget og nye videreuddannelser for SOSU

Øvrige

22. Mere klarhed om og bedre udnyttelse af specialpsykologernes kompetencer
23. Afskaffelse af 6-årsfristen i den lægelige videreuddannelse
24. Ledelses- og kompetencereform
25. Afbureaukratiseringsreform

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt