40 kommuner indsamler nu madaffald - de sidste 58 har fem år at løbe på
Foto: Christian Lindgren, Ritzau Scanpix

40 kommuner indsamler nu madaffald - de sidste 58 har fem år at løbe på

Fremover må en affaldsspand kun rumme to eller flere typer affald, hvis det ikke forringer kvaliteten af genanvendelsen.
17. JAN 2019 15.05

I dag er der vidt forskellige affaldssystemer i de 98 kommuner, hvor det fx kun er muligt i 40 kommuner at sortere madaffald fra og få det indsamlet kommunalt, oplyser Miljø- og Fødevareministeriet. 

Mere ens affaldsordninger i kommunerne er på dagsordenen i
den næste nationale affaldsplan, som ifølge Miljø- og Fødevareministeriet kommer i høring i januar 2020 - samtidig med de branchefælles standarder for indsamling og sortering af husholdningsaffald - og en revideret affaldsbekendtgørelse.

Med regeringens strategi for cirkulær økonomi fra september 2018 er det en klar ambition at skabe et større og mere velfungerende marked for affald ved at gøre indsamling og sortering mere ens. Samtidig bliver det nemmere for den enkelte borger at sortere affaldet korrekt.

Affaldsplanen forventes stadig endeligt vedtaget i foråret 2020. Som Miljøstyrelsen oplyste i marts 2018, kan kommunerne vente med at udarbejde nye lokale affaldsplaner til den nationale plan kommer i høring.

EU har i et revideret affaldsdirektiv fra maj 2018 skærpet kravet om særskilt indsamling af affald til genanvendelse. Når det gælder papir, glas, plast og metal er kravene uændret, men for at reducere miljøbelastningen må man fremover kun indsamle to eller flere typer affald i samme spand, hvis det fx ikke forringer kvaliteten af genanvendelsen.

Ministeriet er ved at analysere, hvilke affaldstyper der fortsat går an i den samme skraldespand.

ka

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt