Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

1000 flere ledige i august

Ledighedsprocenten stiger svagt, men er på samme 6,2 pct. som i juli
KORT NYT29. SEP 2011 9.13

Bruttoledigheden steg i august med 1.000 til 165.200, oplyser Danmarks Statistik.

Ledighedsprocenten er imidlertid uændret og svarer som i måneden før til 6,2 pct. af arbejdsstyrken. Juli måneds ledighedsprocent er dog med dagens offentliggørelse blevet opjusteret fra 6,1 pct.

Ledighedsprocenten er nu 0,2 procentpoint højere end i april, men er fortsat lavere end i juli 2010, hvor ledigheden senest toppede med 6,4 pct.

Tallene er omregnet til fuld tid og korrigeret for normale sæsonudsving.

ka