Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

1000 flere ledige

Ledighedsprocenten svarer fortsat til 6,1 pct. af arbejdsstyrken - 0,3 procentpoint lavere end i juli 2010, hvor ledigheden senest toppede
KORT NYT1. SEP 2011 12.11

Bruttoledigheden steg i juli svagt med 1.000 til 163.000. Ledighedsprocenten er imidlertid uændret og svarer fortsat til 6,1 pct. af arbejdsstyrken, hvilket er 0,3 procentpoint lavere end i juli 2010, hvor ledigheden senest toppede med 6,4 pct., oplyser Danmarks Statistik.

Det skal dog bemærkes, at samtlige ledighedsprocenter er steget med ca. 0,2 procentpoint i forhold til juni-offentliggørelsen som følge af den årlige opdatering af arbejdsstyrken.

Bruttoledigheden består af de nettoledige og de aktiverede, der er jobklare. Denne måneds stigning i bruttoledigheden dækker over, at nettoledigheden steg med 200, mens der kom 700 flere jobklare personer i aktivering.

Historisk set har kvinder haft en højere ledighedsprocent end mænd, men fra og med anden halvdel af 2008 har mændenes ledighedsprocent ligget højest. Det seneste år er forskellen i ledighedsprocenterne dog blevet indsnævret, og denne udvikling er fortsat i juli, hvor ledighedsprocenten for mænd var 6,4 pct. og for kvinder 5,9 pct.

Juli måneds stigning i ledigheden ramte primært personer under 30 år, hvilket betyder, at der i juli måned blev 1.000 flere ledige i denne gruppe. Især antallet af ledige 25-29-årige er steget. Således er der siden den foregående måned kommet 700 flere ledige mellem 25 og 29 år, en stigning på 3 pct.