Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Tidligere og bedre handicap-indsats

Silkeborg styrker indsatsen - ikke for at spare penge, men at sikre sammenhængen og forbedre tilbuddene til børnene og deres familier

SILKEBORG: Tidlig indsats og større sammenhæng er vigtige elementer i det udviklingsarbejde, som Børne- og Ungeudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget i Silkeborg Kommune i juni har nikket ja til for at styrke indsatsen overfor handicappede børn. Formålet er ikke at spare penge, men at sikre sammenhængen og forbedre tilbuddene til børnene og deres familier., oplyser kommunen.

Den tidlige forebyggende indsats skal styrkes. Det skal bl.a. ske ved at der oprettes en terapeutfunktion i kommunens sundhedspleje. Terapeuten skal kunne lave en tidlig indsats overfor børn med handicap.

- Hvis vi kan identificere barnets problemer og behov tidligt, kan vi tidligere give børnene og deres familier den hjælp, der er nødvendig. Og hvis vi kan give det rigtige tilbud tidligt, vil familien typisk på længere sigt have behov for mindre indsats. Det sparer en masse ressourcer og energi i den enkelte familie, forklarer Søren Kristensen, formand for Børne- og Ungeudvalget

Bedre sammenhæng
Sammenhængen i indsatsen overfor de handicappede børn skal samtidigt styrkes, forklarer: Gitte Willumsen, som er formand for kommunens Ældre- og Sundhedsudvalg:

- Vi vil sikre, at der sker en øget koordinering og dermed øget sammenhæng mellem de tilbud, som familien modtager fra kommunen og regionen, så den habiliterende og rehabiliterende indsats kan løses tættere på børnene og familiernes hverdag.

Kommunen vil bl.a. udvikle samarbejdet med Dybkær Videnshus, som er en afdeling i tilknytning til Dybkær Specialskole. De kan bl.a. tilbyde træning af børn med fysiske funktionsnedsættelser. Kommunen vil udbyde et kommunalt tilbud om vederlagsfri fysioterapi, så det hænger sammen med kommunens øvrige tilbud.

- Det er en langt bedre måde at udnytte vores og familiernes ressourcer på. Vi har nogle meget dygtige medarbejdere i Dybkær Videnshus. De er vant til at arbejde med børn med særlige behov, og den erfaring skal vi udnytte bedre. Først og fremmest for at spare tid for familierne, så de ikke skal køre langt efter de forskellige tilbud. Dermed kan vi meget bedre sikre, at tilbuddene til familien hænger sammen, slår Gitte Willumsen fast.

Styrket samarbejde
Samarbejdet på tværs af afdelinger og enheder skal også styrkes. Der skal etableres forskellige samarbejdsfora på tværs af kommunens afdelinger. Og der skal oprettes faglige netværk for kommunens terapeuter, for at styrke det faglige niveau og sammenhæng i indsatsen.

Udviklingsarbejdet skal fortsætte nogle arbejdsgrupper, der skal udvikle og sætte de forskellige initiativer i gang.

ka