Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Stor interesse for Vestdansk Vækstkapital - 20 virksomheder 'i pipeline'

Den ellers hårdt kritiserede fond, der skulle komme udkants-Danmark til undsætning, men foreløbig kun har investeret i én virksomhed, er i gang med realitetsbehandling af ansøgninger fra hele Jylland - og en enkelt på Fyn
12. MAJ 2011 13.30

Interessen for Vestdansk Vækstkapital er stor. 20 virksomheder er i pipeline til investering, og virksomhederne dækker et bredt udvalg af industrier og alle de vestdanske regioner

Virksomhederne, der aktuelt har ansøgninger under behandling, kommer fra et bredt udvalg af industrier og repræsenterer alle egne af Vestdanmark. Den aktuelle pipeline omfatter bl.a. virksomheder fra Møgeltønder, Sønderborg og Aabenraa i syd, Esbjerg og Holstebro i vest, Aarhus og Vejle i øst samt Aalborg og Brønderslev i nord. Hertil kommer en virksomhed fra Svendborg på Fyn.

Vækstfondens afdeling i Vojens har i 2011 konkret fået ca. 120 henvendelser fra vestdanske virksomheder vedrørende finansiering.

Foruden den investering, der allerede er foretaget i DITA Exchange ApS i Aarhus med midler fra Vestdansk Vækstkapital, har henvendelserne altså resulteret i, at der aktuelt er 20 sager om investering med egenkapital, under behandling. Det er betydeligt større interesse, end  tidligere oplevet i Vestdanmark. Foruden egenkapital har en del af henvendelserne drejet sig om lånefinansiering og Vækstfondens kautionsprodukter.

- Hvornår de enkelte investeringer med kapital fra Vestdansk Vækstkapital falder på plads, afhænger ikke kun af Vækstfondens investeringsproces, men også af de enkelte virksomheders konkrete behov og af de øvrige investorers interesser. Den aktuelle pipeline er stærk, og vi skal nok få investeret alle midlerne fra Dansk Vækstkapital, siger Stig Poulsen, områdedirektør i Vækstfonden med ansvar for Vestdanmark.

Den omstridte investering i Aahus-firma
Den første investering fra Vestdansk Vækstkapital var den århusianske virksomhed DITA Exchange, som i første runde fik tilført 9 mio. kr. i ny kapital. Det skete blot få uger efter, at Dansk Vækstkapital var etableret, hvilket skyldes, at Vækstfonden allerede på forhånd havde været i dialog med virksomheden. Med den nye kapital fik DITA Exchange mulighed for at udvikle næste generation af deres produkt og opbygge en salgs- og marketingorganisation i USA, som er virksomhedens vigtigste marked.

Midlerne var en forudsætning for, at virksomheden kunne øge eksporten og styrke udviklingsaktiviteterne i Danmark, som bl.a. har ført til ansættelsen af to nye medarbejdere i Århus. Midlerne er således ikke sendt til USA, som det er blevet fremstillet, men er blevet brugt til at styrke en dansk virksomheds mulighed for at vokse i Danmark og til at øge eksporten af virksomhedens softwareløsninger.

Foruden midlerne fra Vestdansk Vækstkapital investerer Vækstfonden også i vestdanske virksomheder med fondens øvrige midler og stiller kaution for virksomhedernes bank- og realkreditlån. Vækstfonden har historisk set haft mange aktiviteter i Vestdanmark:

• 69 pct. af de virksomheder, som Vækstfonden har medfinansieret siden 2000, ligger i Vestdanmark.
• 62 pct. af medarbejderne i den samlede portefølje er beskæftigede i Vestdanmark.
• 39 pct. af Vækstfondens kapital er siden 2000 gået til medfinansiering af virksomheder i Vestdanmark mod 53 pct. i Region Hovedstaden. I 2009-2010 er 56 pct. af Vækstfondens kapital til nyinvesteringer gået til Vestdanmark.
• 75 pct. af de virksomheder, som har fået lån med Vækstkaution, ligger i Vestdanmark.
• 77 pct. af de virksomheder, som har fået Kom-i-gang-lån, ligger i Vestdanmark.

Fakta om Vestdansk Vækstkapital:
Investeringspuljen Vestdansk Vækstkapital på 150 mio. kr. blev etableret i forbindelse med regeringens udspil 'Danmark i balance'.

Puljen er øremærket til investeringsaktivitet i virksomheder i Vestdanmark.

I forbindelse med investeringer fra Vestdansk Vækstkapital skal den offentlige kapital matches af privat kapital af minimum samme størrelse.

Investeringsprocessen er identisk med den proces, som Vækstfonden almindeligvis anvender ved investeringer med egenkapital gennem investeringsafdelingen Vækstkapital.