Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

SFI-undersøgelse: Skoleledere prioriterer pædagogikken

De fleste danske skoleledere prioriterer det pædagogiske arbejde, personalepleje og strategi højere end økonomi og administration

Men skoleledelsen påvirkes også af skolens størrelse, elevsammensætning, konkurrence om eleverne og styring fra kommunen. Det viser en ny undersøgelse fra SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Klicheen om skoleinspektøren som administrerende papirnusser, der sidder i inspektørkontoret og udfylder blanketter kan godt aflives. SFI-rapporten 'Ledelse af folkeskolerne: Vilkår og former for ledelse' tegner et nuanceret billede af skolelederne i Danmark, fortæller centret i en pressemeddelelse.

På baggrund af bl.a. svar fra 688 folkeskoleledere konstaterer SFI's forskere, at lederne i gennemsnit bruger omkring halvdelen af deres tid på pædagogik, personaleledelse og strategi. Administration og økonomi uddelegeres i høj grad til mellemledere.

Langt de fleste skoleledelser opstiller konkrete mål for faglighed og trivsel på skolen, mange overværer af og til læreres undervisning i klasseværelserne og går i dialog med lærerne om pædagogiske problemstillinger.

Skolens omverden påvirker ledelsen
SFI's undersøgelse viser også, at skolens omverden og rammer påvirker ledelsen. Der er stor forskel på, hvordan skolerne ledes, og de forskelle kan bl.a. skyldes antallet af elever og elevernes sociale baggrund, konkurrence fra andre skoler om eleverne og styring fra kommunen. Forskningsprofessor Søren Winter, der leder undersøgelsen, forklarer:

- Vi kan fx se, at undervisningen på skoler med mange elever med en svag social baggrund lider under et dårligere samarbejde med forældrene. Men interessant nok så prioriteres skole-hjem-samarbejdet heller ikke så højt på disse skoler, selv om man godt kunne argumentere for, at det i virkeligheden var vigtigt at opprioritere det, siger Søren Winter.

Rapporten er første del af en stor undersøgelse af skoleledelse i folkeskolen. Anden del udkommer i december 2011. Her vil forskerne belyse sammenhænge mellem forskellige ledelsesformer og elevernes læring og trivsel samt lærernes trivsel. Undersøgelsen er bestilt af Uddannelsesstyrelsen på vegne af Skolerådets formandskab.

mou