Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Selvstyret skal tages et skridt videre

Kommunal­udvalgets formand, radikale Liv Holm Andersen, mener, at også børnehaver og plejehjem har krav på selvstyre
2. FEB 2012 10.14

Måske husker læseren 'saftevandssagen' - altså sagen om, at Københavns Kommune forbød plejehjem at servere saftevand til beboerne for at mindske deres sukkerindtag. Historien viste sig i øvrigt at være en and, men der havde flere folketingspolitikere allerede været ude og pege nogle lange, anklagende fingre af det kommunale overformynderi.

For radikale Liv Holm Andersen havde sagen også et principielt aspekt. For hende gjaldt det imidlertid hverken om personlig frihed eller de ældres sundhed, men om kommunernes og institutionernes ret til selv at fastlægge de rammer, som de nu finder hensigtsmæssige for deres arbejde.

'Som folketingspolitikere skal vi tage ansvar, når det er påkrævet, men lige så vigtigt er det at lade være, når ansvaret er nogle andres: I dette tilfælde Københavns Kommune og deres respektive plejehjemsledere,' skrev hun på Facebook, da stormen i saftevandsglasset igen havde lagt sig.

'Tillid' er et af de hyppigst anvendte ord i De Radikales vokabularium. Og det er netop det, der ifølge Liv Holm Andersen er selvstyrets kerne. Det gælder både, når man snakker om kommunernes selvstyre over for staten og de enkelte institutioners selv­bestemmelse over for den kommunale detailstyring.

Læs hele interviewet på Kommunen.

 

Prøv 14 dages gratis abonnement på Kommunen.