Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Rygestop for socialt udsatte på dagsordenen

Den treårige indsats Røgfrihed for alle har sat ’snak om tobak’ blandt socialt udsatte på dagsordenen i kommunerne. Flere sociale institutioner tilbyder rygestopkurser og etablerer røgfri miljøer
16. NOV 2011 9.34

Tre ud af fire medarbejdere på væresteder, bosteder og misbrugscentre for socialt udsatte borgere taler i dag mere om rygning end tidligere og synes, at det er vigtigt at arbejde med tobaksforebyggelse. Og næsten halvdelen gør noget for at hjælpe borgerne til rygestop.

Det viser det viser den landsdækkende indsats 'Røgfrihed for alle's seneste holdningsundersøgelse. Også den samlede evaluering viser, at den treårige indsats har været med til at rykke på medarbejdernes holdninger, når det gælder rygning og socialt udsatte. De 12 kommuner, der har været med i projektet, har etableret røgfri miljøer, sat rygestopforløb i gang og er begyndt at arbejde mere systematisk med tobaksforebyggelse.

- Vi ved at langt de fleste socialt udsatte mennesker ryger - og at de dør af det. Vi ved også, at de både vil og kan lægge cigaretterne på hylden. Det kalder på handling, og derfor er det glædeligt, at der er kommet meget mere bevågenhed om at arbejde med tobaksforebyggelse på de sociale institutioner, siger projektleder Helle Stuart fra Røgfrihed for alle.

- Hvis vi skal have fat i de mest udsatte rygere, så er det nødvendigt at rykke tobaksforebyggelsen ud, hvor socialt udsatte er i hverdagen. Det er noget af det, vi har arbejdet med i Røgfrihed for alle. Jeg synes, vi er kommet langt, men der er stadig et stykke vej at gå, inden tilbud om rygestop bliver en naturlig del af tilbuddene på være- og bosteder mv.

- I langt de fleste tilfælde kan en 'snak om tobak' passes ind som en del af det pædagogiske og sundhedsfaglige arbejde, der i forvejen foregår på stedet. Men det kræver, at ledelsen går forrest og sætter rammerne. Jeg håber, at mange ledere vil tage udfordringen op. Lade sig inspirere af de erfaringer, der er gjort, og gøre brug af de værktøjer, der er udviklet, siger Helle Stuart.

12 modelkommuner har i projekt Røgfrihed for alle udviklet metoder til tobaksforebyggelse på sociale institutioner. Nogle af erfaringerne præsenteres på Røgfrihed for alles landsdækkende afslutningskonference den 21. november i København.

mou

FAKTA - Røgfrihed for alle i 12 kommuner
· Røgfrihed for alle er en treårig landsdækkende indsats (november 2008-november 2011), om tobaksforebyggelse blandt socialt udsatte, sindslidende, misbrugere og hjemløse.
· Projektets overordnede fokus er at opbygge kapacitet, i kommuner, hos aktører og beslutningstagere, til at arbejde med tobaksforebyggelse blandt socialt udsatte.
· Røgfrihed for alle har holdt kommunale og nationale temadage, udbudt efteruddannelse for rygestoprådgivere samt gennemført holdningsundersøgelser blandt socialt udsatte borgere og medarbejdere. Projektet har løbende formidlet viden og værktøjer på den faglige portal rogfrihed.dk
· Indsatsen er sket i tæt samarbejde med 12 modelkommuner: Faxe, Fredericia, Furesø, Gladsaxe, Guldborgsund, Haderslev, Norddjurs, Næstved, Struer, Thisted, Aarhus og Aalborg.
· Røgfrihed for alle er forankret i Sund By Netværket med sekretariat i Folkesundhed København. Indsatsen er finansieret af satspuljemidler fra Sundhedsministeriet.