Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Omfattende fiskedød efter gylleforurening

Biologer fra Aabenraa Kommune har konstateret, at 90 pct. af ørredbestanden i den ellers fiskerige Hesselbækken er døde
22. FEB 2012 14.17

AABENRAA: Forureningen skyldes gylle i et drænudløb til markafvanding. Her er der spredt gylle på frossen jord, og et regnvejr natten til fredag har ført gyllen ned i en lavning, hvorfra afvandingen løber i dræn videre ud i Hesselbækken.

Biologer fra kommunen har foretaget undersøgelser af Hesselbækken og har konstateret, at alt dyreliv på de øverste 2,5 km er dødt. På de sidste 2 km inden udløbet i Mølleåen ses gradvist flere vandløbsinsekter og enkelte overlevende fisk jo tættere man kommer på udløbet.

Det anslås, at omkring 90 pct. af Hesselbækkens ørredbestand, der vurderes at bestå af mellem 6000 og 9000 ørreder, er døde og forsvundet som følge af forureningen. Hertil skal lægges et ukendt antal æg, som i øjeblikket ligger i vandløbets grusbanker inden udklækning, der normalt finde sted i marts måned.

Ikke forbudt at sprede gylle på frosne marker
Forureningen kommer derfor på det værst tænkelige tidspunkt for Hesselbækkens fiskebestand. Mindst to generationer af ørreder i Hesselbækken er døde eller kraftigt reduceret som følge af forureningen. Kommunens biologer vurderer, at det vil tage to til tre år, inden insekt- og fiskebestanden er genoprettet.

- Som lovgivningen er i dag må landmændene bringe gylle ud på frosne marker, når de vurderer, at der ikke er fare for at gødningen kan ramme søer og vandløb. Miljøministeren har netop bebudet et forslag til ændring af lovgivningen, så udbringning af gylle på frosne marker helt forbydes. Hvis det bliver vedtaget, vil vi sandsynligvis helt kunne undgå disse forureninger i fremtiden, siger miljøchef Aase Østergaard.

Forureningen blev opdaget som følge af en kraftig gyllelugt fra bækken og kommunens miljøvagt kunne hurtigt konstatere, hvorfra forureningen stammer og fik lukket drænet og forureningen standset.

Hesselbækken er et af de fineste vandløb i Aabenraa Kommune med en meget stor fiskebestand og et rigt dyreliv.

mou