Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Også familiens behov skal inddrages

Kommuner må ikke afvise at inddrage oplysninger om familien, når de skal give et pasningstilbud, fastslår ombudsmanden

Et forældrepar klagede til ombudsmanden over at det ikke kunne få en bestemt børnehave til deres barn. Ombudsmanden kunne ikke hjælpe forældrene allerede fordi der ikke var en ledig plads i børnehaven. Men ombudsmanden blev opmærksom på at kommunen på forhånd havde afvist at inddrage oplysninger fra forældrene om særlige forhold i familien. Det er ikke i orden, konkluderer ombudsmanden i en ny udtalelse.

- Kommuner må ikke afvise at inddrage oplysninger om familien når de skal give et pasningstilbud, fastslår Hans Gammeltoft-Hansen.

Ombudsmanden spurgte kommunen, om det er rigtigt at kommunen generelt afviser at inddrage oplysninger om familien. Kommunen svarede, at den kun vil inddrage oplysninger, om f.eks. særlige forhold i familien, hvis oplysningerne fører til sociale eller pædagogiske behov hos det barn som skal passes.

Hjemmesiden bør ændres
Det mener ombudsmanden er for snævert. Kommunen skal nemlig også tage hensyn til særlige forhold i familien, selv om oplysningerne ikke fører til sociale eller pædagogiske behov hos barnet. Det kan f. eks. være oplysninger om handicap hos et andet familiemedlem.

- Kommunerne skal altid inddrage relevante oplysninger om særlige forhold hos såvel barnet som resten af familien. Det er dog ikke det samme som at forældrene har krav på en plads i en bestemt institution. Men relevante oplysninger fra forældrene skal indgå i kommunens sag, siger Hans Gammeltoft-Hansen.

I sagen pegede ombudsmanden på at kommunens hjemmeside ikke afspejler at kommunen i alle tilfælde skal inddrage relevante oplysninger - også fra forældrene - om familiens forhold. Ombudsmanden bad kommunen om at overveje hvordan hjemmesiden kan ændres, og fortælle hvad den kommer frem til.

Foto: http://www.flickr.com/photos/guyfisher/with/6232359844/