DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Ny styrelse til kulturen

Kommuner får fremover én primær statslig samarbejdspartner på det kulturelle område
KORT NYT8. DEC 2011 10.46

Kulturministeriet reorganiserer sin opgaveløsning pr. 1. januar 2012, oplyder ministeriet.

På styrelsesniveau oprettes Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (overført ressort fra Slots- og Ejendomsstyrelsen). Derudover etableres Kulturstyrelsen som følge af en sammenlægning af Kunststyrelsen, Kulturarvsstyrelsen og Styrelsen for Bibliotek og Medier.

Med etableringen af Kulturstyrelsen vil landets kommuner fremover få én primær statslig samarbejdspartner på det kulturelle område, som samtidig dækker alle de områder inden for kulturlivet, hvor stat og kommune samarbejder direkte eller indirekte. Herunder også de mange integrationstiltag, der foregår i biblioteksregi.

For fortsat at styrke dialogen og samarbejdet med kommunerne vil en stor del af de kommunalt rettede opgaver blive samlet i det faglige center for kulturinstitutioner, hvor også de regionale kulturaftaler, børnekulturens netværk samt kulturstatistikken og kulturvaneundersøgelsen vil indgå.

Styrelsen vil på den baggrund bedre kunne rådgive kommunerne om udvikling af både de kommunale kulturtilbud, herunder videndeling mellem kommunerne både i relation til styring, men også i relation til særlige målgrupper, f.eks. børn og unge, eller til integration.

ka