Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Når handicaphjælpere bliver firmahjælpere

Ankestyrelsen finder fejl i hveranden afgørelse om personlige assistenter til handicappede
15. DEC 2011 10.22

Kommunerne kan bevillige personlig assistance til en handicappet, så han kan udføre de opgaver, der er indeholdt i jobbet. En ny praksisundersøgelse fra Ankestyrelsen viser, at kommunerne hyppigere bevilliger personlige assistenter, end loven foreskriver.

Ankestyrelsen har undersøgt 139 sager fra 18 kommuner. 48 pct. af afgørelserne ville styrelsen have ændret eller hjemvist til ny sagsbehandling, hvis der var blevet klaget over dem.

Kritikken går mest på kvaliteten af det materiale, som kommunerne afgør sagerne ud fra. Sagerne er ofte oplyst så ringe, at de ville blive erklæret ugyldige, hvis de var blevet behandlet i Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg.

- Der kan være gode grunde til, at mange kommuner er velvillige på dette område. Jeg må alligevel opfordre til, at kommunerne strammer op på sagsbehandlingen, siger ankechef Pernille Fejfer.

Assistent for den handicappede eller for virksomheden?
I hver tredje af de sager, som Ankestyrelsen har undersøgt, er assistentens opgaver reelt ikke at bistå den handicappede person i løbet af dennes arbejdsdag, men at udføre konkrete opgaver, som den handicappede ikke selv kan udføre. Det betyder, at assistenten bliver mere medhjælp eller vikar for virksomheden.

Derfor opfordrer Ankestyrelsen kommunerne til at blive bedre til at vurdere, om det er realistisk, at den handicappede rent faktisk kan udføre sine konkrete opgaver hjulpet af sin personlige assistent.

Et eksempel i undersøgelsen er fra et supermarked, hvor en handicappet person er ansat til at fylde varer op i 20 timer og betjene kassen i 12 timer. Men da den handicappede person ikke magter at fylde varer op, fylder den personlige assistent op, mens den handicappede person sidder ved kassen.

- Derved bliver den personlige assistent en ekstra arbejdskraft for arbejdspladsen fremfor at give tæt assistance til den handicappede, mens hun udfører de opgaver, hun er ansat til, siger ankechef Pernille Fejfer.

Det er en afgørende forudsætning for at få bevilliget personlig assistance, at den handicappede person har en varig og betydelig nedsat funktionsevne. Det var tilfældet i 82 pct. af de sager, som Ankestyrelsen har undersøgt.

I de resterende 18 pct. af sagerne er det Ankestyrelsens vurdering, at kommunerne også her har tolket lovens krav lempeligt.