Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Millioner til biogas

Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram, EUDP, støtter en biogas i Ringkøbing-Skjern med 16 millioner kroner
17. MAR 2011 16.16

RINGKØBING-SKJERN: Der er tale om et helt nyt koncept for biogas, den såkaldte "Ringkøbing Skjern-model", hvor store gårde producerer biogas lokalt og sender gassen gennem et såkaldt transmissionsnet til det lokale kraftvarmeværk og andre store gaskunder. EUDP støtter første etape, hvor 35 kilometer biogasrør skal forbinde fem store gård-biogasanlæg med Skjern Fjernvarmeværk.

EUDP støtter desuden udviklingen af en ny type gårdbiogasanlæg, der er særlig velegnet til at levere biogas til det nye transmissionsnet, idet anlæggene udnytter en helt ny opvarmningsmetode, der sammen med en energioptimeret proces erstatter biogas til procesvarme. Det skal give lavere energiforbrug og bedre mulighed for energilagring. Nyt software skal desuden gøre det let at styre anlægget.

De to projekter skal bidrage til at opfylde Ringkøbing-Skjern Kommunes vision om at blive selvforsynende med vedvarende energi i 2020. For at nå målet skal bioenergi bidrage med 15 til 25 procent af energiforbruget, og 80 procent af gyllen fra området skal anvendes til biogas.
Direktør for Bioenergi Vest, Lars Byberg, forventer at den viden og teknologi, der opbygges i projektet, bagefter vil kunne sælges både i Danmark og udlandet. Men også selve projektet i Ringkøbing har store fordele:

Biogas på gården
- Et transmissionsnet, der binder mange leverandører og aftagere sammen, giver forsyningssikkerhed og gør det nemmere at finde aftagere til gassen og at tilrettelægge produktionen, så den modsvarer variationerne i forbruget. Samtidig undgås tunge landevejstransporter med gylle, siger Lars Byberg, Bioenergi Vest, der leder projektet om ledningsnettet.

- Med de nye gårdbiogasanlæg maksimeres gasleverancerne til nettet og omkostningerne minimeres. Det er en økonomisk fordel for landmanden. Samtidig bliver næringsstofferne på gården, hvor de kan bruges som gødning i en håndterbar og miljøvenlig form, siger Klaus Høgh, ComBigaS, der leder projektet om gårdbiogasanlægget.

cgt