Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Mange klarer nu selv støttestrømperne

Større frihed for ældre i Køge, der fik træning i at tage støttestrømper på og af. Og kommunen sparer 1 mio. kr.
8. MAR 2012 11.45

KØGE: Køge Kommune sparer mere end 1 mio. kr. ved at lære borgere selv at tage støttestrømper på og af.

Bedre livskvalitet og større frihed er resultatet af en indsats for 40 borgere, der har fået vejledning og træning i at tage støttestrømper på og af, så de i dag er blevet mere selvhjulpne.

Et enigt Social- og Sundhedsudvalg er meget tilfredse med resultaterne og
Udvalgsformand Randi Hansen udtaler:

- Når man kan forene færre udgifter med øget livskvalitet, bedre funktionsniveau og større frihed for borgerne, så er det ingen sag at skaffe besparelser. Jeg er utrolig glad for, at projektet med intensiv læring og træning er lykkedes så fint og flot. Det er netop den tankegang og den arbejdsmetode der skal være med til at sikre, at vi også fremover kan bevare velfærden og have hænder og ressourcer til de allersvageste.

Mere frihed og bedre livskvalitet
Projektet blev iværksat i september 2011 og en status ved udgangen af året viste, at ud af 62 borgere der fik hjælp til at tage støttestrømper på om morgenen og af om aftenen, er det lykkedes at gøre 40 borgere helt eller delvis selvhjulpne.

De 40 borgere har opnået større frihed og livskvalitet, fordi de ikke behøver at vente på hjælp fra hjemmeplejen morgen og aften i samme omfang som før. Det betyder, at de i højere grad selv kan bestemme, hvornår de går i gang med dagens gøremål, og hvornår de går i seng. Således er det også blevet nemmere for de ældre at tage på besøg og på ferier.

Ergoterapeut Hanne Rønne, som er en af de medarbejdere der har trænet med støttestrømper, udtaler:

- Det har været fantastisk sjovt at udfordre vores borgere til selv at kunne klare den lidt vanskelige opgave. Men med lidt hjælpemidler, gode råd og træning er det gået over al forventning. Langt de fleste har taget udfordringen med godt humør og lagt megen energi og vilje i at klare opgaven. For det er jo bedst at kunne selv.

- Ud over at det har været godt for borgerne og har givet en besparelse, så har det været virkelig dejligt at arbejde med sit fag i et bredere perspektiv og se, at indsatsen nytter og giver resultater.

Tilbuddet videreføres i 2012, så evt. nye borgere også får tilbudt træning og hjælpemidler til at klare opgaven. Herudover vil Social- og Sundhedsudvalget gerne have, at der gøres en indsats i forhold til de borgere, som ikke i første omgang ønskede at gøre brug af tilbuddet.

 


• Køge Kommune brugte i 2011 mere end 3 mio. kr. på at hjælpe borgere med at tage støttestrømper på og af.
• Projektet blev varetaget af to terapeuter, der brugte 20 timer pr. uge til intensiv træning.
• 81 borgere har haft besøg af en ergoterapeut
• 81 borgere er blevet tilbudt at deltage i projektet.
17 borgere ønskede ikke at indgå i forløbet med at lære opgaven selv
• 22 borgere har fortsat behov for hjælp fra hjemmeplejen
• 40 borgere er blevet helt eller delvis selvhjulpne