Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Krav om forældrebetaling i strid med loven

Det var ulovlig praksis, at Faaborg-Midtfyn Kommune i en årrække har ladet forældre til handicappede betale for behandling på institutioner

FAABORG-MIDTFYN: Statsforvaltningen Syddanmark slår i en afgørelse fast, at den fynske kommune i en årrække har overtrådte den sociale lovgivning.

Sagen har sit udspring i en klage fra Danske Handicaporganisationer fra den 19. august 2009. Her peger foreningen på, at kommunen i en række konkrete sager har handlet i strid med loven ved at kræve, at forældrene til handicappede børn skulle betale til deres børns ophold på døgninstitutioner. Også selv om børnenes anbringelse først og fremmest har haft karakter af behandling.

Kommunen har hævdet, at det har været valgfrit at opkræve egenbetaling fra forældrene til de handicappede børn, hvis anbringelse først og fremmest har handlet om behandling. Derfor har kommunen anket en afgørelse fra det sociale nævn, som er gået kommunen imod.

Men Ankestyrelsens stadfæstede det sociale nævns afgørelse. Og nu vurderer det kommunale tilsyn, at Faaborg-Midtfyns praksis har været i strid med lovgivningen.

- Statsforvaltningen kan konstatere, at Faaborg-Midtfyn Kommunes tidligere administration af reglerne om forældrebetaling for ophold i anbringelsessteder for børn og unge under 18 år ikke har været i overensstemmelse med lovgivningen, skriver statsforvaltningen i sin afgørelse.

Faaborg-Midtfyn Kommune ændrede sin praksis efter Ankestyrelsens afgørelse den 1. juli, og har tilbagebetalt de beløb, der var opkrævet af forældre til anbragte børn i strid med loven.

krn