Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Klagesag glemt i et helt år

Ombudsmanden advarer mod fejl, når det offentlige benytter ny teknik til at behandle personsager
10. APR 2012 14.32

I et helt år overså det offenlige en arbejdsskadesag, som var arkiveret med den nyeste teknik. Og det var netop forklaringen på fejlen, vurderer Folketingets ombudsmand.

Ombudsmanden har netop afsluttet behandlingen af sagen, som viser, at det kan få både uforudseelige og alvorlige følger for borgerne, når en myndighed begår en - i sig selv banal - fejljournalisering. Sagen viser også, at ny teknologi kan gøre, at fejljournaliseringer får særligt store konsekvenser.

I den konkrete sag havde Arbejdsskadestyrelsen ved en fejl journaliseret en klage over en afgørelse på en anden borgers sag. Klagen blev behandlet som en genoptagelsesanmodning på den forkerte borgers sag i både Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen. Til gengæld blev den rigtige sag ikke behandlet i næsten et år, før fejlen blev opdaget. 

- Der vil naturligvis altid ske menneskelige fejl i den offentlige forvaltning. Men det er vigtigt at være ekstra opmærksom, når små fejl kan få store konsekvenser. Og det gælder nok især, hvor man er gået over til digital sagsbehandling. Her vil der ofte være færre menneskelige filtre til at opfange eventuelle fejl, siger Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen.

bi