Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Kan udviklingen for lukningstruede haller vendes?

Faaborg-Midtfyn og Syddansk Universitet samarbejder om en erhvervs-ph.d. for at vende truende lukninger til succes
14. FEB 2012 13.29

FAABORG-MIDTFYN: Mange steder oplever særligt de mindre idrætshaller et faldende aktivitetsniveau. Kommunen vil gerne være med til at vende udviklingen og har derfor indført en ny tilskudsmodel til idrætshallerne med virkning fra 1. januar 2012.

Medicinen er bl.a. sund mad i hallerne, tilskud pr. aktivitetstime og hjælp til at sætte aktiviteter i gang. Desuden skal der laves en udviklingsplan og gives tilskud til energibesparende foranstaltninger. Konsekvenserne af alt dette skal cand. mag. Evald Bundgård Iversen undersøge i en erhvervs-ph.d.

Hvis kommunens tilskud afhænger af antallet af aktiviteter, vil antallet af aktiviteter så stige? Det er blandt andet dette, Evald Bundgård Iversen skal være med til at undersøge. Kommunen vil naturligvis gerne have, at denne nye måde at drive idrætshaller på øger aktiviteterne, så flest mulige haller kan bevares tæt på borgerne.

Sammenlignes med Aalborg
Særligt interessant bliver det at følge, hvordan de helt små idrætshaller i både Faaborg-Midtfyn og Aalborg Kommune, der skal bruges i en sammenligning, påvirkes af forskellige tilskudsmodeller. Man ved, at nærhed til idrætsfaciliteter betyder meget for udøvelsen af fysisk aktivitet - men man har hidtil ikke interesseret sig for, hvordan sådanne små idrætsfaciliteter understøttes og udvikles.

Med dette projekt bliver man forhåbentlig klogere på, hvordan små idrætsfaciliteter kan understøttes og udvikles. Kan man fx via ændringer i tilskudsmodeller tilskynde til, at der skabes mere aktivitet i også de små haller - så deres overlevelsesmulighed forbedres på lang sigt?

For at have et solidt sammenligningsgrundlag sammenlignes der med tre idrætsfaciliteter i Aalborg Kommune, hvor tilskudsmodellen ikke ændres. Aktivitetsniveauet måles i seks haller i Faaborg-Midtfyn Kommune og tre haller i Aalborg Kommune i henholdsvis 2012 og 2014. Der måles bl.a. på, hvor mange brugere, der er i hallen.

Har haltilskudsmodellen haft den ønskede effekt, så er der i 2014 kommet endnu flere brugere i idrætshallerne. I den mellemliggende periode belyses, hvordan lokale interessenter i form af halbestyrelser, halpersonale samt foreninger oplever ændringerne og hvordan de reagerer på ændringerne.

Store forventninger til projektet
Formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Lene Høsthaab (V), har store forventninger til projektet:

- Nogle gange vedtager vi politikere ting, som vi håber på fungerer i praksis. Derfor bliver det meget spændende også at få mulighed for at følge resultaterne fra forskningsprojektet, der vil give os indblik i om ændringerne i haltilskudsmodellen fungerer, som vi har håbet.

Professor Bjarne Ibsen, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, supplerer:

- Forskningsprojektet er det første, som skal se nærmere på, hvilke konsekvenser forskellige tilskudsmodeller har for driften af idrætsanlæg. Vi ved, at den offentlige støtte til idrætsanlæg udgør langt den største del af den kommunale støtte - men vi ved meget lidt om, hvordan støtten gives mest hensigtsmæssigt. Det kan vi blive klogere på via dette projekt - og det gør projektet særligt interessant.

mou