Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Ikke ok at være nedladende over for grov borger

Ombudsmanden kritiserer, at kommune skriver 'Kommunen er uendelig træt af at forholde sig til useriøse og usaglige henvendelser fra Dem'
13. DEC 2011 14.25

Af Knud Abildtrup, [email protected]

Alle kommuner kender nok til enkeltsager, hvor evindelige ansøgninger om aktindsigt kan betyde dagevis af skrivebordsarbejde med at tilfredsstille borgerens ønsker.

Men det erike i orden af den grund at være uhøflig og nedladende, slår Ombudsmande fast.

I en konkret sag fra i år kan han ikke anerkende formuleringer i emails som 'Da De tilsyneladende har svært ved at forstå indholdet i lovgivningen, skal jeg endnu en gang tilbyde Dem et møde hvor undertegnede personligt vil forsøge at forklare Dem hvorledes der kan opnås aktindsigt og hvordan man i øvrigt kommunikerer på en saglig, seriøs og respektfuld facon', og 'Det er med beklagelse, at (X) Kommune modtager endnu en af Deres utallige useriøse henvendelser jf. nedenfor og jeg skal oplyse Dem om at (X) Kommune er uendelig træt af at forholde sig til useriøse og usaglige henvendelser fra Dem i denne og flere andre sager.'

Sagen stammer fra en borger, der klagede til ombudsmanden over en kommunes behandling af flere anmodninger om aktindsigt i kommunens sager om en ejendom i kommunen. Borgerens klage handlede bl.a. om den måde kommunen gennemførte aktindsigten på.

Ombudsmanden kritiserer ikke kommunens behandling af aktindsigtsanmodningerne, men at sprogbrugen i kommunens svar overskred grænserne for god forvaltningsskik.

Herudover ville ombudsmanden ikke anmode kommunen om at indhente oplysninger fra kommunaldirektøren om hans udtalelser om sagen.

Hvorfor. Fordi det ville sætte kommunaldirektøren i en position som kunne medføre selvinkriminering.

Ombudsmanden skrev bl.a. til de klagende borger, at:

'Kommunen har i udtalelsen af 15. marts 2011 anført at formuleringerne i de ovennævnte e-mails er venlige og præcise, og at den har forsøgt at vejlede dig i forhold til dine aktindsigtsanmodninger. Kommunen betragter sagen som ualmindelig og vanskelig, og formuleringerne er valgt med det formål at gøre det klart for dig at konkrete aktindsigtsanmodninger behandles, men at kommunen ikke kan imødekomme anmodninger om dokumenter som ikke findes. Kommunen har desuden ønsket at gøre det klart for dig at aktindsigtsanmodninger skal udformes på en ordentlig og seriøs facon. Kommunen erkender at det i en sådan sag kan være vanskeligt at følge principperne for god forvaltningsskik.'

Ombudsmanden kalder det en uhøflig og nedladende tone og henviser særligt til formuleringerne fra starten af denne artikel. Han skriver videre:

'Jeg er opmærksom på at der er tale om et vanskeligt og langvarigt sagsforløb, og at dine gentagne aktindsigtsanmodninger ifølge kommunen ikke har været ordentlige og seriøse.

Sagens karakter mv. kan imidlertid ikke begrunde en fravigelse af god forvaltningsskiks krav om høflig og hensynsfuld optræden.

Der er således efter min opfattelse tale om en uhøflig og nedladende sprogbrug, og de anvendte formuleringer var ikke nødvendige for at meddele dig at dine aktindsigtsanmodninger kun kan imødekommes hvis de angår dokumenter som findes, og at din sprogbrug ifølge kommunen er for grov og 'useriøs'.

God forvaltningsskiks krav om høflig og hensynsfuld optræden gør sig også gældende i forhold til en myndigheds udtalelser om en borgers sag til f.eks. pressen.