Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Hvor tit drikker du alkohol?

Sådan vil ledige i de kommende måneder blive spurgt, når de første gang møder op i et kommunalt aktiveringstilbud i Vejle
5. JAN 2012 13.00

VEJLE: Fra januar til april deltager Jobcenter Vejle i projekt 'Beskæftigelse og Alkohol'. Formålet med projektet er at finde ud af, hvordan man bedst hjælper ledige borgere med alkoholproblemer i job. Med andre ord, så skal projektet vise, om det forbedrer de lediges mulighed for at komme i arbejde, hvis de systematisk bliver henvist til alkoholbehandling i de tilfælde, hvor en screening tyder på, at de drikker for meget.

Projektet gennemføres i samarbejde med Center for Interventionsforskning ved Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.

Systematisk tilgang
- Flere af de borgere, som er i aktivering hos os, har andre problemer end ledighed eksempelvis et overforbrug af alkohol. Derfor er vi meget glade for at indgå i projektet, så vi nu får sat fokus på de lediges alkoholvaner på systematisk vis allerede, når vi møder dem første gang. På den måde kan vi tage det med i betragtning, hvis den ledige drikker for meget, når vi tilrettelægger den beskæftigelsesmæssige indsats, fortæller Margit Svensson, afsnitsleder KompetenceCenter Vejle.

Hvis den individuelle screening tyder på, at den enkelte en borger drikker for meget, så vil han/hun blive tilbudt at deltage i projektet.

- Det er naturligvis helt frivilligt, om den enkelte ledige ønsker at deltage, men vi håber selvfølgelig, at rigtig mange vil benytte muligheden for at kombinere den almindelige beskæftigelsesindsats med sideløbende alkoholbehandling, så vi kan slå to fluer med ét slag, siger Margit Svensson.

Det er målet, at mindst 100 ledige skal indgå i projektet 'Beskæftigelse og Alkohol'. De 50 vil blive tilbudt den almindelige beskæftigelsesindsats, mens de resterende 50 vil få den almindelige beskæftigelsesindsats kombineret med sideløbende alkoholbehandling.

Samarbejde med Alkoholambulatoriet
- Når det er afklaret, hvorvidt en borger skal have sideløbende alkoholbehandling, så vil den sagsbehandler, som har kontakten til vedkommende, straks kontakte Alkoholambulatoriet i Vejle Kommune for at aftalte et møde, hvor borgeren kan blive henvist til et behandlingsforløb, fortæller Margit Svensson. - På den måde, bliver der gjort noget ved problemet på det tidspunkt, hvor borgeren rent faktisk er motiveret, forsætter hun.

Forløbet på Alkoholambulatoriet er et gratis tilbud om individuelt tilrettelagt ambulant behandling. Behandlingen kan blandt andet være samtaler, støtte til pårørende, hjælp til afrusning, antabus mv.

Opfølgning
Deltagerne i projektet vil efter seks måneder blive kontaktet af Center for Interventionsforskning for at høre, hvordan det går den enkelte blandt andet med hensyn til arbejde. Det skal gøre det muligt at vurdere, om det reelt gør en forskel at kombinere beskæftigelsesindsatsen med alkoholbehandling, når det drejer sig om at få ledige, der drikker for meget, ind på arbejdsmarkedet. Alle oplysninger i undersøgelsen bliver anonymiserede, så det vil ikke være muligt at se oplysninger om enkelte borgere, når resultaterne af undersøgelsen offentliggøres senere på året.

jos