Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Hospitalsbyggeri i bæredygtig retning

Region Hovedstaden ny- og ombygger hospitaler for over 13 mia. kr., og kravene til bæredygtighed og grønt byggeri bliver skrappe

HOVEDSTADEN: Energiforbruget skal være i bund, der skal spares på vandet og materialerne skal være så miljøvenlige som muligt. Det har regionspolitikerne netop bestemt. Planloven pålægger regionerne at mindske miljøbelastningen og arbejde i en bæredygtig retning, og den opgave tager Region Hovedstaden alvorligt, oplyser den selv.

Som led i Hospitals- og Psykiatriplan 2020 skal der bygges nye hospitaler og ombygges for over 13 mia. kr., og regionen har derfor stærkt fokus på, at miljø og klima skal tænkes ind i byggeprojekterne lige fra de indledende faser.

Krav på tre fokusområder
Derfor har Miljø- og klimaudvalget vedtaget en række miljømæssige bæredygtighedskrav til byggerierne. Kravene kredser om de tre fokusområder:

* Energiforbrug og udledning af drivhusgasser
* Miljø- og klimapåvirkning fra byggematerialer, produkter og varer
* Vandforbruget.

Når byggerierne kommer i udbud, skal de enkelte byggeprojekter derfor bl.a. stille disse krav i udbuddet plus eventuelle lokale miljøkrav, som projekterne kræver.

Desuden indeholder bæredygtighedskravene fem konkrete vurderingskriterier, som skal indgå som konkurrenceparametre for tilbudsgiverne. Firmaerne skal beskrive præcist, hvordan de både i byggeperioden og i den efterfølgende drift vil mindske udledningen af drivhusgasser, anvende de rigtige materialer og produkter og spare på vandet m.m. Det betyder, at bæredygtighed skal indgå på linje med f.eks. funktionalitet og pris, når der skal findes en vinder af udbuddet.

En udfordring at bygge grønnere
Det bliver en udfordring for projekterne, at bæredygtighed skal tænkes ind i byggerierne. Alle tiltag skal holdes indenfor anlægssummen, hvilket vil stille store krav til projekteringen. Forventningen er også, at kravene til bæredygtigt hospitalsbyggeri kan kaste nye og bæredygtige teknologier og metoder af sig og udvikle den grønne teknologi gennem forskning og innovation.

Byggeprojekterne skal først i rådgiverudbud, oftest i form af en projektkonkurrence, og derefter i entrepriseudbud. Herlev Hospital har som det første projekt fundet sit rådgiverteam, mens de øvrige er i planlægningsfasen.