Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Her er udspillet til en ny lærerreform

Reformen skal give lærerprofessionen et løft, der vil medvirke til at sikre en fagligt stærkere og mere moderne folkeskole
19. APR 2012 15.10

Uddannelsesminister Morten Østergaard (R) har i dag præsenteret forligskredsen bag læreruddannelsesloven for et udspil, der vil øge kvaliteten på læreruddannelsen og hæve kravene til både arbejdsmarkedsparathed og fagligt niveau hos de kommende lærere.

Bl.a. vil regeringen indføre karakterer for praktik og ambitiøse og centralt fastsatte kompetencekrav, der en-til-en matcher fagene i folkeskolen, og i det hele taget bringer læreruddannelsen tættere på folkeskolens praksis og udfordringer.

- I årtier har politikere forsøgt at detailregulere sig til en bedre læreruddannelse med begrænset held. Med denne reform af uddannelsen giver vi professionshøjskolerne frihed til at skabe attraktive, mere moderne og fagligt stærkere læreruddannelser, men hæver til gengæld ambitionerne og kravene til de unge, der bliver rygraden i fremtidens folkeskole, siger Morten Østergaard via en pressemeddelelse.

- Vi går fra en detaljeret, politisk regulering af, hvad de studerende skal igennem, til højere barre for, hvad de studerende kan, når de skal ud og undervise.

Dansk og matematik i fokus
De lærerstuderende vil komme ud med styrkede pædagogiske evner, og reformen vil give mulighed for langt mere specialisering og faglig fordybelse i de fag, de studerende skal ud og formidle videre til vores børn – særligt i vigtige fag som dansk og matematik.

Der lægges samtidig op til, at opbygningen af uddannelsen ændres fundamentalt, så der skabes sammenhæng til det øvrige uddannelsessystem og et fundament for at lave mere attraktive læreruddannelser, der vil kunne tiltrække morgendagens talentfulde og engagerede lærere – også på områder som det naturfaglige, hvor der forventes stor mangel på lærere.

Den nye struktur med modulisering vil også muliggøre en markant øget internationalisering, der bl.a. vil gavne sprogfagene og sikre internationalt udsyn.- Samlet set vil regeringen skabe en fremtidssikret læreruddannelse, som afspejler folkeskolens behov, og som løbende kan videreudvikles i takt med nye udfordringer. Følgegruppens evaluering af den nuværende læreruddannelse har vist, at der er behov for ændringer og for at fjerne barrierer i forhold til det øvrige uddannelsessystem, ligesom der er behov for at styrke sammenhængen til folkeskolens praksis, siger Morten Østergaard, der håber på et bredt forlig i Folketinget.

Forligskredsen, der foruden regeringspartierne består af Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti, er indkaldt til forhandlinger de kommende uger.

Den ny læreruddannelse skal understøtte regeringens kommende folkeskolereform ved, at lærerne:

Får et højere fagligt niveau
Har bedre pædagogiske og professionsrettede kompetencer
Har et bedre vidensgrundlag
Er bedre forberedt på undervisningssituationen.

Se regeringens udspil til ny læreruddannelse her.

lcl