Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

- Gud, hvor har det hjulpet

Samarbejde mellem Politi, Socialforvaltning og Psykiatri har ført til tidligere indsats mod udsatte borgere, der forebygger social deroute og kriminalitet. Myndighederne oplever også, at samarbejdet mellem dem bliver bedre, viser SFI-undersøgelse

PSP-samarbejde har været indført i hele landet siden 2009. SFI samler i denne undersøgelse erfaringer fra PSP-Frederiksberg, der har eksisteret siden 2004, samt tre andre PSP-samarbejder i Odense, Amager og Esbjerg, som blev etableret i 2008.

Bedre opsamling af svage borgere
PSP-samarbejdet er med til at synliggøre nogle sociale områder og nogle borgere, som myndighederne ellers ofte mister fokus på i deres arbejde. Det betyder fx færre psykisk syge i politiets døgnrapporter, færre udsmidninger af bolig og færre politi-udrykninger til husspetakler.

Den øgede koordinering af viden om de særligt udsatte borgere danner et finmasket net omkring de socialt udsatte, så risikoen for at 'falde imellem' de forskellige myndigheder bliver mindre.

Engagerede aktører
Undersøgelsen viser stor opbakning til PSP-samarbejdet blandt aktørerne fra de forskellige myndigheder - ikke mindst når man begynder at kunne se nytten af samarbejdet. Som en af dem fortæller:

- Da først borgerne begyndte at blive taget ind, var det sådan helt en aha-oplevelse [...] Det er jo det med, at man tænkte, at - det er virkelig brugbart det her - gud hvor har det hjulpet.

Fokus på borgerens retssikkerhed
Siden 2009 er det blevet lettere for myndighederne at udveksle oplysninger. Men balancen mellem ønsket om at kunne handle over for udsatte borgere og hensynet til personfølsomme oplysninger er stadig et stort tema hos myndigheds-aktørerne.

Flere af de interviewede i undersøgelsen indskærper et behov for konstant opmærksomhed på, hvor grænsen går, og hvordan borgerens privatliv bedst beskyttes.


Foto: http://www.flickr.com/photos/livenature/with/256941993/