Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

En bydel starter med en park

Lokale- og Anlægsfonden har bevilget 3 millionere til park for idræt og bevægelse, der planlægges fra start af opførelsen af ny bydel i Skanderborg

SKANDERBORG: I fremtidens udvikling af nye bydele og boligområder vil rum til idræt og bevægelse være en naturlig ting at planlægge fra starten. Det er dog stadig en sjældenhed, men i Kildebjerg Ry i Skanderborg Kommune anlægges Pulsparken som noget af det første i området.

Kildebjerg Ry er et byudviklingsområde på ca. 160 ha. I løbet af de næste 10 til 20 år vil området blive til en ny bydel i Ry komplet med erhverv, boliger - og faciliteter til idræt, bevægelse og aktivt friluftsliv som en del af det udendørs bymiljø.

Fra starten har mulighederne for at dyrke fysisk aktivitet flere steder i området været en del af Kildebjerg Rys udviklingsstrategi møntet på at give området en særlig kvalitet og stærk profil som nyt boligområde. Lokale- og Anlægsfonden har i en periode rådgivet planlæggerne af Kildebjerg Ry om etableringen af udendørs rammer i bymiljøet til idræt og bevægelse og har efterfølgende valgt at støtte projektet økonomisk.

Pulsparken bliver et stort sammenhængende stisystem med fokus på idræt og bevægelse. Der er tale om design af stier i et netværk, der binder Kildebjerg Ry sammen med det eksisterende Ry og de omkringliggende skov- og naturområder.

Diodelys til harefunktion
På stisystemet bliver der anlagt en fire km lang rute til rulleskøjteløbere og løbere. På to mindre strækninger bliver der etableret diodelys med 'harefunktion', så løbere kan forsøge at holde trit med lyset, der bevæger sig mellem dioderne, eller forsøge at overhale lysets 'hastighed'. Der bliver også anlagt stier til ridning og vandreture.

I tilknytning til stierne bliver der fire steder opført udendørs træningsredskaber samt tre aktivitetszoner kaldet pulszonen, legezonen og sansezonen.

Det er CEBRA Arkitekter, der har tegnet aktivitetszonerne. Dette er sket på baggrund af et idékatalog, som blev skabt af foreninger og borgere i Ry gennem en bevidst borgerinddragelsesproces gennem hele 2010. Stisystemet er designet af golfbanearkitekt Line Mortensen og landskabsarkitekt Bendt Nielsen.

Kildebjerg Ry-området ejes af Skanderborg Kommune (50 procent) og Lønmodtagernes Dyrtidsfond (50 procent). Ligesom det er meget usædvanligt at huske områder til idræt og bevægelse, når nye bydele planlægges, så er der også fundet usædvanlige løsningsmodeller til driften af de tre aktivitetszoner i Pulsparken. Det er nemlig tre lokale virksomheder, der tager sig af det.  

I alt koster projektet 16,8 mio. kr. at opføre. Lokale- og Anlægsfonden støtter med 3 mio. kr. Kildebjerg Ry A/S betaler selv 12 mio. kr. til projektet.

mou