Corona bliver stadig fulgt tæt og rapporteret til kommuner
Det aktuelle smittebillede. Brøndby, Glostrup og Gladsaxe kommuner topper med incidenser over 300 smittede pr. 100.000 indbyggere med Fredensborg, Høje-Taastrup, Albertslund og Tårnby lige efter. Læsø, Ærø, Langeland, Allerød og Næstved er de eneste under bekymringsgrænsen på 20 smittede pr. 100.000 indbyggere.

Corona bliver stadig fulgt tæt og rapporteret til kommuner

Automatiske sognenedlukninger afløses af anbefalinger, men Styrelsen for Patientsikkerhed kan stadig udstede lokale påbud.

Trods stoppet for den automatiske nedlukningsmodel fra onsdag vil Statens Serum Institut fortsat overvåge og rapportere incidenser, positivprocenter og antal smittede på sogne- og kommuneniveau, oplyser Sundhedsministeriet.

Til kommunerne er der en række anbefalinger til tiltag, særligt rettet mod grundskoler og dagtilbud, hvor gruppen af uvaccinerede er størst. Tiltagene anbefales iværksat, når sognet eller kommunen overskrider grænseværdierne fastsat af sundhedsmyndighederne.

Kommuner med høj smitte opfordres derudover til at indgå aftale med Styrelsen for Patientsikkerhed om at modtage data til brug for intensiveret smitteopsporing. Styrelsen vil fortsat have en vejledende rolle overfor kommuner med stigende eller høj smitteudvikling.

Selvom coronaen står til at blive nedklassificeret fra at være samfundskritisk, har den stadig status som en almen farlig sygdom, og derfor kan Styrelsen for Patientsikkerhed stadig give påbud til kommuner om blandt andet lukning af skoler ved høj lokal smitte.

Der ventes i efteråret og vinteren at ske en stigning i smitten blandt ikke-vaccinerede, især blandt børn og unge, som ikke er omfattet af det nuværende vaccineprogram.

mk